Kun työpaikalla on tapahtunut jotain yllättävää ja järkyttävää, kuten työtoverin kuolema, itsemurha tai sen yritys, väkivaltatilanne tai sen uhka tai muu onnettomuus, voi esimies, henkilöstöhallinnon edustaja tai muu apua tarvitseva ottaa yhteyttä Mehiläiseen. Mehiläinen tarjoaa ammattiapua kaikissa kriisitilanteissa

 • työntekijöille
 • esimiehiille
 • työyhteisölle.

Mehiläisen tarjoamat kriisipalvelut yrityksille ja henkilöstölle ovat

 • kriisipuhelin
 • psykologin ensiapu
 • Yksilöinterventio
 • Työyhteisöinterventio

Kriisipuhelin

Asiakkaat voivat soittaa kriisipuhelimen palvelunumeroon 010 414 0777, jossa vastaavat aiheeseen koulutetut sairaanhoitajat vuoden jokaisena päivänä (ma-su) klo 7-20.

Jos työntekijä ottaa yhteyttä kriisitilanteessa työterveyshoitajaan tai muuhun henkilöön, hän voi soittaa kriisipuhelimeen saadakseen lisäohjeita menettelyyn.

Asiakasorganisaatioille, joilla kriisitilanteita esiintyy usein, voidaan sopia oma menettelytapa tai yhteyshenkilö.

Psykologinen ensiapu

Työntekijä voi soittaa psykologille kohdatessaan kriisin. Puhelimitse annettu psykologinen ensiapu sisältää rauhoittamista, tarpeiden ja huolien arviointia sekä neuvonantoa.

Psykologi auttaa asiakkaita saamaan yhteyden tietoon, palveluihin ja sosiaaliseen tukeen. Lisäksi psykologi sopii asiakkaan kanssa, miten hän etenee asiassa työpaikallaan. Tässä Mehiläinen on tukena.

Yksilöinterventio

Kriisin tilanteesta riippuen asiakkaalle voidaan varata heti aika työterveyslääkärille tai -hoitajalle. Käynnin jälkeen työterveyshuollon ammattihenkilö arvioi, hyötyisikö asiakas työpsykologin käynneistä. Asiakkaan tukea jatketaan työpsykologin luona tarpeen mukaan.

Jos asiakkaan vointi ei normalisoidu, vaan hän vaikuttaa traumatisoituneelta ja kärsii tapahtuneesta, voidaan hänelle ehdottaa traumapsykoterapiaa.

Työyhteisöinterventio

Kun asiakas soittaa kriisipuhelimeen, päivystäjä pyytää asiantuntijaa ottamaan yhteyttä asiakkaaseen sopiakseen kriisin purkutilaisuudesta. Purkutilaisuus on mahdollista toteuttaa myös videoneuvotteluna.

Mehiläisen ammattihenkilöt (useimmiten työpsykologit) toteuttavat tapahtuman jälkipuinteja (debriefing) tai muita interventioita, joiden tavoitteena edistää normaalia toipumista järkyttävästä tapahtumasta. Oleellista on tilanteen oikeanlainen jäsentäminen, omien reaktioiden, niin fyysisten kuin psyykkisten, ymmärtäminen ja hyväksyminen.

Läpikäynti miten ennaltaehkäistä haitallisia jälkireaktioita, kuten

 • keskittymisvaikeuksia
 • levottomuutta
 • ahdistusta ja
 • mieleen tunkeutuvia muistoja ja ajatuksia.

Työyhteisön keskinäisen tuen kokemus tärkeää työn normalisoitumisen kannalta ja vähentää turhia poissaolopäiviä.

Purkutilaisuuden jälkeen voidaan tarvittaessa yksittäisiä henkilöitä ohjata työterveyshuollon vastaanotoille. Tämän jälkeen asiakkaiden ja koko työyhteisön työkyvyn ja hyvinvoinnin seurantaa hoidetaan normaalin hoitoprosessin mukaan osana työterveyttä.

Lue myös:

Mehiläiseltä kriisi- ja muutostukea YT-tilanteisiin