tyotiimi vuorovaikutus

Meillä ihmisillä on taipumus hakeutua kaltaistemme seuraan ja arvostaa työkavereita, joissa on samoja piirteitä kuin itsessämme. Liiallinen samankaltaisuus ja ”ryhmähyminä” on kuitenkin tuhoisaa tiimin työtehon kannalta. Mehiläisen työpsykologi Maaret Punto kertoo, miksi erilaiset toiminta- ja vuorovaikutustyylit ovat tarpeen työyhteisössä.

Usein on niin, että samanhenkisten kanssa on mutkatonta tehdä yhteistyötä, koska pidämme samoja asioita tärkeinä ja ymmärrämme helpommin, mitä toinen tarkoittaa ja ajattelee.

- Tehokkaan tiimityön kannalta tällainen liiallinen samankaltaisuus ja ”ryhmähyminä” on kuitenkin tuhoisaa, toteaa työpsykologi Maaret Punto.

Erinomaisiin tuloksiin pääsevän tiimin yksi tärkeä ominaisuus on se, että tiimissä on erilaisia toiminta- ja vuorovaikutustyylejä.

- On tärkeää, että jonkun katsoessa kokonaisuutta, joku kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, ja ideanikkareiden lisäksi tiimissä on niitä, jotka haluavat saattaa asiat päätökseen, Punto sanoo.

Tunne työkaverisi – kehitä omaa vuorovaikutustasi

Toimintatyylimme vaikuttaa vuorovaikutustyyliimme. Haasteeksi voi nousta se, että keskenään erilaisilla ihmisillä, jotka hyötyisivät toistensa toimintatyylistä, on usein hankaluuksia vuorovaikutuksessa.

- Koska toista on vaikeampi ymmärtää, tulee väärinkäsityksiä ja pahimmillaan konflikteja, ja toisen osaaminen ja arvo saattaa jäädä näkemättä vuorovaikutuksen ontuessa, analysoi Punto.

Mikä sitten neuvoksi?

- Mitä paremmin tunnemme itsemme ja työkaverimme, sitä paremmat edellytykset hyvälle yhteistyölle on. Vielä paremmat tulokset saadaan, kun jokainen on vamis kehittämään omaa vuorovaikutustyyliään ja ottamaan huomioon sen kenen ja minkä tyylisen henkilön kanssa tekee yhteistyötä, ja mukauttamaan toimintaansa sen mukaan, neuvoo Punto.

Eli tietämys, motivaatio ja käytännön toiminta tarvitaan. Onneksi kenenkään ei tarvitse olla arvailujen varassa pohtiessamme tiimin erilaisuutta ja samalla voimavaroja, vaan tähän voi hyödyntää tarkoitukseen kehitettyjä työkaluja, esim. Modular Learning Processes Oy:n, MLP:n, DiSCiä*.

Parempaa henkilöjohtamista ihmistuntemuksen kautta

Punton mukaan henkilöjohtamisessa alaisten toiminta- ja vuorovaikutustyylien tuntemus auttaa huikeasti parempaan yksilölliseen johtamiseen.  Esimies osaa valita sopivimmat henkilöt eri projekteihin ja työpareiksi, auttaa ristiriitojen selvittelyssä, ja esittää asiat niin, että tulee ymmärretyksi ja kunkin alaisen motivaatiotekijät otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.

- Kaikki lähtee hyvästä itsetuntemuksesta ja rehellisyydestä itseä kohtaan. Aina on helpompaa muuttaa omaa toimintatyyliään kuin odottaa työkaverin muuttuvan. Yhteistyöllä ja avoimuudella saavutetaan kuitenkin kaikkein parhaat tulokset, painottaa Punto lopuksi.

Testaa vuorovaikutustyylisi pikatestillä

*) DiSC kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Esimiehiä työkalu auttaa henkilöiden käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylien sekä motivaatio- ja stressitekijöiden tunnistamisessa. Se myös mahdollistaa tiimiläisten erilaisista toimintatavoista johtuvien haasteiden, uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisen sekä tukee avoimen keskustelun käymistä tyylin ja toimintatavan mukauttamisesta.

Katso vastaavan työterveyspsykologin Maaret Punnon haastattelu aiheesta "Kuuluuko sinun työtiimistä "ryhmähyminä?"