Needs review

Organisaation esimiesten esimiestaitojen ja työyhteisöjen toiminnan tavoitteellisella ja systemaattisella kehittämisellä luodaan henkilöstön työhyvinvointi ja liiketoiminnallinen menestys.

Johtamisen laadukkuus ja onnistuminen syntyy aktiivisella tekemisellä joka tasolla aina johtoryhmästä lähiesimiestasoon saakka.

Esimiesvalmennus

Mehiläinen tarjoaa esimiehille valmennusta, jotka antavat valmiuksia monenlaisiin johtamistilanteisiin, joita ovat esim. esimiesroolin haltuunotto, esimiestaitojen syventäminen, valmentava ja ratkaisukeskeinen johtamisote, henkilöstökyselyjen tehokkaampi hyödyntäminen ja muutostilanteet sekä arjessa esille nousevien pulmien puheeksiottaminen. Lue lisää hyvistä esimiestaidoista ja esimiestyön kehittämisestä >>

Työyhteisön kehittäminen valmennuksella

Mehiläisen työyhteisövalmennuksissa puolestaan korostuu työntekijöiden aktiivinen työelämätaitojen kehittäminen ja osallistaminen yhteisen arjen kehittämiseen. 

Työyhteisövalmennuksissa luodaan uusia vuorovaikutus- ja yhteistyötapoja, jotka tukevat avoimuutta, suoruutta ja rakentavuutta. Vastuullisesti toimiva työyhteisö tunnistaa pulmat ajoissa ja ratkoo ne niin, että niistä saadaan aineksia yhteiselle oppimiselle ja menestymisille. Hyvin toimivalla työyhteisöllä on sopimuksia siitä, miten yhteistyötä tehdään ja miten työt hoituvat parhaiten. Nämä sopimukset määrittelevät pitkälti työyhteisöjen toimintakulttuurin ja työskentelyilmapiirin.

Tutustu myös artikkeliin työpaikkakiusaamisesta, sen ennaltaehkäisystä ja puuttumistavoista >>

Lue lisää työyhteisön kehittämisestä >>

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Työyhteisövalmennuksessa keskistytään myös työyhteisön vuorovaikutukseen ja työntekijöiden vuorovaikutustaitoihin. Vuorovaikutustaitoihin kuuluu kyky tunnistaa omat vahvuudet ja haasteet. Valmennusta on saatavilla myös niille, joiden on vaikea uskaltaa ilmaista itseään työyhteisössä.

Valmennuksiin voi tutustua Mehiläisen palvelukaupassa. Valitse työyhteisöllesi sopiva kokonaisuus tai kysy lisää!

Tähtäimenä hyvä työyhteisö

Hyvässä työyhteisössä jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan yhteisöönsä. Parhaimmillaan työyhteisö on tuottava ja viihtyisä, ja lisää jokaisen työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä.

Mehiläisen valmennukset tähtäävät hyvän työyhteisön syntymiseen. Esimiestaitojen ja työyhteisön kehittymistä tukevat työelämään räätälöidyt arviointimenetelmät. Niiden tuoma tieto yksilön johtamistyylistä ja -taidoista sekä organisaation esimiestyön tilasta on lähtökohta tavoitteelliselle työskentelylle. Parhaita tuloksia saadaan yhteistyöllä, joka rakentuu aktiivisesta esimiestyön ja työyhteisön toiminnan kehittämisestä.

Kysy lisää esimies- ja työyhteisövalmennuksistamme:

Maaret Punto

Vastaava esimies, työpsykologit & psykoterapeutit
Mehiläinen Työelämäpalvelut, Helsinki

puh. 040 729 3627
maaret.punto(at)mehilainen.fi

 

Voit tarkastella esimiesvalmennuksen palvelukokonaisuuksia ja pyytää tarjouksen Terveyden ja hyvinvoinnin palvelukaupasta

Katso 4 vinkkiä, miten teet esimiehistä henkilöjohtajia

Onko huono esimiestyö vaiettu salaisuus työpaikallanne?

Lue asiantuntija-artikkelista esimiestyön kehittämisestä ja hyvästä esimiestyöstä

Lue eri vuorovaikutustyylien merkityksestä työyhteisössä 

Testaa vuorovaikutustyylisi pikatestillä