Needs review

Työhyvinvoinnin rooli yrityksen menestystekijänä on erittäin merkittävä. Vaikuttava ja tuloksellinen työhyvinvointitoiminta edellyttää aina johdon sitoutumista. Työhyvinvointitoimintojen onnistuminen taataan asettamalla realistiset tavoitteet sekä saavutettuja tuloksia kuvaavat mittarit. Jotta työhyvinvointia voidaan kehittää vastuullisesti ja kestävästi, yrityksen henkilöstöstrategian tulee pohjautua liiketoimintastrategiaan. Väitämmekin, että työhyvinvointi on oikeasti kova arvo.

Mehiläisen uudet työhyvinvointipalvelut sisältävät yhteensä kuusi palvelukokonaisuutta ja 50 palvelutuotetta. Palvelukokonaisuuksissa on yksilöille, yhteisöille ja yrityksille suunnattuja tuotteita, jotka on suunniteltu vastaamaan nykyisiä ja tulevia työelämän tarpeita. Palvelukokonaisuudet ovat seuraavat:

Kartoitukset ja analyysit  

 • kartoitukset yksilöille, yhteisöille ja yrityksille
 • tilastojen ja tulosten ammattimainen analysointi

Esimiestyö ja toiminnan organisointi  

 • työelämän arkea tukevat monimuotoiset palvelut esimiehille, yksilöille ja organisaatioille
 • palvelut ja valmennukset organisaation muutostilanteiden tueksi

Osaaminen ja suoriutuminen

 • työelämässä onnistumisen ja menestymisen valmennukset
 • luovuutta ja innovatiivisuutta edistävät valmennukset

Elämän tasapaino 

 • tasokkaat ja monimuotoiset liikuntapalvelut
 • asiantuntevat ja motivoivat ravitsemuspalvelut
 • palautumisen hallintaa edistävät palvelut
 • työn ja vapaa-ajan tasapainoa edistävät palvelut

Konsultointipalvelut 

 • lisäarvon tuottaminen työhyvinvointitoimintoihin
 • toiminnan tehokas suunnittelu ja benchmarkkaus
 • hankesuunnittelu

Työkykyjohtamisen järjestelmä 

Käyttäjäystävällinen ja visuaalinen työkykyjohtamisen tietojärjestelmä on suunniteltu vastaamaan tämän päivän työelämän vaatimuksiin. Järjestelmä mahdollistaa entistä reaaliaikaisemman raportoinnin sekä monipuolisemman tietojen syötön ja hallinnan. Järjestelmän avulla lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tuetaan prosessien kehittämistä ja päätöksentekoa.