Mehiläinen on kehittänyt yrityksille työkyvyn hallintaan ja tukemiseen verkkopalvelukokonaisuuden, joka sisältää TyökykyKompassin, EsimiesKompassin ja TyöturvallisuusKompassin. Kompassit on tarkoitettu pääsääntöisesti suurille ja keskisuurille Mehiläisen asiakasyrityksille. Mehiläinen on myös itse ottanut verkkopalvelut esimiesten ja henkilöstöhallintonsa tueksi.

“Mitä aikaisemmin sairauspoissaolot nostetaan yhteiseen keskusteluun, sen positiivisempi vaikutus sillä on työssä jaksamiseen ja koko työyhteisön toimintaan”, tähdentää HR-kehitysjohtaja Anu Kolari Mehiläisestä.

 

Kompassi-työkalujen hyödyt

Työkalut helpottavat työkyvyttömyysriskien havaitsemista, lyhyiden toistuvien ja pitkien sairauspoissaolojen sekä työtapaturmaprosessien seurantaa antamalla reaaliaikaista tietoa esimiehille, henkilöstöhallinnolle ja työterveystiimille työkykyjohtamisen tueksi.

“Saamme tietoa siitä, kuinka moni työntekijöistä on joutunut pitkälle sairauslomalle, miten heihin on oltu yhteydessä ja millainen suunnitelma yksittäisen työntekijän työkyvyn tukemiseksi on luotu”, Kolari kertoo.

 

Kompassi- työkalujen hyödyt

  1. Työkykyjohtamisen prosessien automatisointi

  2. Oikea-aikainen tieto päätöksenteon tueksi

  3. Vastuuhenkilöiden päivittäisen työn tehostaminen

 

Kompassi- työkalujen vaikuttavuutta todennettiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttamalla vaikuttavuusalanyysilla keväällä 2017.

Tutustu Kompassi-työkalujen vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin

 

TyökykyKompassi

TyökykyKompassi mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa työkyvyttömyysriskissä olevien työntekijöiden havaitsemisen ja varmistaa mahdollisimman hyvän tuen heidän työkykynsä ylläpitämiseksi ja työhön paluuseensa.

TyökykyKompassi

 1. Antaa reaaliaikaisen tilannekuvan yrityksen työkykytilanteesta

 2. Auttaa tunnistamaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt jo varhaisessa vaiheessa

 3. Lisää varhaista reagointia työkykyriskeihin: esimiehet kontaktoivat työterveyttä aiemmin

 4. Luo yritykseen varhaisen tuen kulttuuria läpinäkyvän työkyvyn johtamisen ansiosta

 5. Siirtää HR:n työn painopistettä työkykyjohtamisen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen

 6. Lisää työkyvyn tuen hyväksyttävyyttä tasalaatuisella ja työntekijöille tasa-arvoisella prosessilla

 

TyökykyKompassin hyödyt

 

Tuki HR:lle

 • Tekee näkyväksi työkyvyttömyysriskit

 • Auttaa tiedolla johtamisessa

 • Vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen

 

Tuki Työterveyshuollolle

 • Hälyttää sovittujen kriteerien mukaisesti

 • Tukee tehokkaasti yhteistyötä

 • Varmistaa, että kukaan ei unohdu

 

 

EsimiesKompassi

EsimiesKompassi tukee esimiehiä heidän esimiestyössään yrityksen varhaisen välittämisen mallin mukaisesti. Työntekijän ollessa poissa töistään yhtäjaksoisesti vaikkapa kaksi viikkoa tai neljä yksittäistä poissaolojaksoa, EsimiesKompassi lähettää lähiesimiehelle herätteen tehtävästä käydä työntekijän kanssa työhyvinvointi- ja/tai työhönpaluukeskustelu.

 

EsimiesKompassin hyödyt

 

Tuki esimiehelle

 • Hälyttää ja muistuttaa esimiestä, kun häneltä vaaditaan tehtävää

 • Neuvoo mitä tehdä

 • Kokoaa tarvittavat tiedot keskusteluiden tueksi

 

Tuki HR:lle

 • Raportoi avoimet ja suoritetut tehtävät

 • Hälyttää esimiehen tekemättömistä tehtävistä

 • Vapauttaa aikaa toiminnan kehittämiseen

 

 

TyöturvallisuusKompassi

TyöturvallisuusKompassi tehostaa turvallisuusjohtamista ja tekee siitä järjestelmällisempää. Palvelun tavoitteena on lyhentää työtapaturmien hoitoketjuja, ehkäistä turvallisuusriskejä sekä tukea esimiehiä ja HR:ää työtapaturmaprosesseissa.

 

TyöturvallisuusKompassin hyödyt

 

Tuki esimiehelle

 • Auttaa työtapaturma- ilmoitusprosessissa
 • Muistuttaa tarvittavista toimenpiteistä
 • Yhdistää turvallisuus- ja työkykyjohtamisen EsimiesKompassissa

 

Tuki HR:lle

 • Luo kokonaisnäkymän työtapaturmiin ja terveyteen

 

Mitä tietoja seurantatyökalu näyttää?

Kompassi-työkalut eivät näytä milloinkaan työntekijöiden potilastietoja. Yritystä hoitavan työterveystiimin lisäksi työkaluja käyttävät vain henkilöstön hyvinvointia kokonaisvaltaisesti seuraavat henkilöt kuten, lähiesimiehet, HR-henkilöt ja henkilöstöjohtaja. Henkilöstöhallinnon käyttäjät voivat seurata reaaliaikaisesti onko esimies toiminut edellytetyllä tavalla tai millä tavoin työterveystiimi on ollut työntekijöihin yhteydessä ja tukenut heidän työkykyään.

 

20 % vähemmän sairauspoissaoloja

Tutustu esimerkkiyrityksen sairauspoissaolojen vähenemiseen ja yritykselle syntyviin säästöihin. Esimerkkitapauksessa yrityksen HR-osasto, esimiehet sekä työterveyshuolto seurasivat systemaattisesti sairauspoissaoloja ja esimiehet reagoivat ripeästi kompassien hälytyksiin ja muistutteisiin.

Ota yhteyttä ja vähennä sinäkin yrityksesi poissaoloja!