Needs review

Suurin osa sairauden vuoksi menetetyistä työpäivistä ja heikentyneestä työkyvystä liittyy liikuntaelinoireisiin ja -sairauksiin.

Usein työhön liittyvä ruumiillinen kuormitus vaikuttaa osaltaan oireiden syntymiseen. Lisäksi sekä töissä että vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ovat liikuntaelinoireiden merkittäviä riskitekijöitä. Toisaalta tiedetään, että liikuntaelinsairauksissa lepo ei edistä kuntoutumista, vaan pitkä sairausloma jopa lisää riskiä syrjäytyä työelämästä kokonaan.

Liikuntaelinsairauksiin liittyvien sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi tarvitaan

  • ennaltaehkäisyä, jotta liikuntaelinoireita ei tulisi
  • korjaavaa toimintaa, jolla alkavat oireet ja sairaudet saadaan hoidettua
  • tukea työssä jatkamiseksi niille, joilla sairaus on jäänyt pysyväksi

TULE kuntoon -mallilla liikuntaelinoireita vastaan

TULE kuntoon -malli pohjautuu työpaikalla sovittuun TYÖkuntoon-malliin ja varmistaa, että kaikki osapuolet tuntevat velvollisuutensa ja oikeutensa mallin mukaisessa toiminnassa. Ennakoiva toiminta suuntautuu koko henkilöstöön ja sillä halutaan parantaa sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia välttää liikuntaelinoireet. Jos työkyky on uhattuna, oikea-aikaisella sairaanhoidolla käynnistetään tehokkaat hoidolliset ja kuntouttavat toimenpiteet työn muokkaamiseksi sopivammaksi. Mikäli oireet jäävät pysyviksi, voidaan hyödyntää ammatillisen kuntoutuksen keinoja omalla työpaikalla tai etsiä mahdollisuuksia jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseen muissa tehtävissä. Työterveystiimin jäsenistä TULE kuntoon -mallin rakentamisesta vastaa erityisesti työfysioterapeutti.

TULE kuntoon -mallilla saadaan sairauspoissaoloprosentti alenemaan etenkin niillä työpaikoilla, joissa tilanne liikuntaelinsairauksien osalta on keskimääräistä huonompi. Yksittäisen työntekijän kannalta hyötynä on nopeampi kuntoutuminen, työstä syrjäytymisen estyminen ja työn kehittyminen tukemaan työssä suoriutumista.

Jaa