Needs review

Vaikka sairauslomia ei voida koskaan täysin välttää, työtapaturmista aiheutuvat sairauspoissaolot ovat turhia. Kaikki työtapaturmat ja niistä aiheutuva työkyvyttömyys ovat vältettävissä.

Yrityselämässä tuottavuusvaatimukset ovat koventuneet, toimitusajat lyhentyneet ja asiakkaat muuttuneet yhä vaativammiksi. Kiire ja stressi altistavat ylimääräiselle riskinotolle ja tapaturmille, kun tehokkuus asetetaan turvallisuuden edelle. Turvallisuuden parantaminen tällaisessa tilanteessa ei onnistu vaikuttamalla yhteen työntekijään kerrallaan. Muutos edellyttää koko työpaikan yhteistä keskustelua niistä periaatteista, joilla työ tehdään ja joihin yrityksen menestys perustuu.

Tapaturmien torjunnassa ja tapahtuneiden onnettomuuksien aiheuttaman työkyvyttömyyden vähentämisessä tarvitaan työpaikan eri osapuolten kiinteää yhteistyötä, jota Mehiläisen työkykypalveluiden erityisosaaminen täydentää. Erityisen merkittäväksi työkykypalveluiden rooli tulee, jos työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä ja aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi huomattavaa taloudellista menetystä työnantajalle. Yhteistyössä tapaturmavakuutusyhtiön kanssa Mehiläisessä voidaan järjestää koko hoitoketju oikea-aikaisesti ilman turhia viiveitä.

Työkykypalveluiden työpaikkaselvityksen yhtenä tavoitteena on kiinnittää huomiota tapaturmariskeihin. Riskienhallinnassa tarvitaan monipuolista osaamista:

  • Työterveyshoitajan vetämä ensiapukurssi on mahdollista järjestää siten, että osallistujat keskittyvät nimenomaan omalla työpaikallaan mahdollisten tapaturmien ensihoitoon.
  • Työpsykologit ovat hyviä yhteistyökumppaneita silloin, kun mietitään turvallisuuskulttuuria, siinä tarvittavaa muutosta ja sen läpivientiä.
  • Monilla työpaikoilla nostamiseen ja hankaliin työasentoihin liittyvät tapaturmat ovat yleisiä. Niiden torjunnassa työfysioterapeuteilla on paljon annettavaa.
  • Työterveyslääkäreiden ammattitaitoa on hyvä hyödyntää tapaturmien hoidossa ja etenkin niistä kuntoutumisessa, johon usein kuuluvat myös työhön kohdistuvat toimenpiteet.