Rautaruukki Oyj on ulkoistanut työterveyshuoltonsa Mehiläisen hoidettavaksi suurimmissa toimipaikoissaan. Ruukki Metals tuotannon henkilöstöjohtaja Vuokko Tanska on tyytyväinen yhteistyöhön ja ulkoistamisen järjestelyihin.

- Ajatus ulkoistamisesta syntyi, kun pääosa Ruukin työterveyshuollon lääkäreistä Raahessa oli vaihtumassa eläköitymisen vuoksi. Oli päätettävä jatketaanko oman työterveysaseman pitämistä tai palvelujen ostamisesta ulkoa. Kokemuksesta tiesimme, että työterveyslääkäreitä oli vaikea saada rekrytoiduiksi yrityksen palvelukseen. Otaksuimme tilanteen paranevan työterveysalan toimijan avulla. Ratkaisuun vaikuttivat myös Rautaruukki Oyj:n aikaisemmat hyvät kokemukset Mehiläisestä Hämeenlinnan yksikön työterveyshuollossa, Ruukki Metals tuotannon henkilöstöjohtaja Vuokko Tanska sanoo.

- Muutos tapahtui 1.10.2008 alkaen ja oli henkilöstölle helppo, sillä eläkkeelle siirtyneitä lääkäreitä lukuun ottamatta koko työterveyshuollon henkilöstö jatkoi Mehiläisen palveluksessa. Uudet toimintatavat on viety käytäntöön vähitellen, joten toiminnoissa ei tämän vuoksi ole ollut katkoksia.

Työterveyshuollon palvelujen ulkoistaminen takaa toiminnan laadukkuuden, kun siitä vastaavat alan asiantuntijat. Tällöin yrityksen ei tarvitse varata resursseja toimintojen johtamiseen, eikä kantaa huolta niihin liittyvistä erityiskysymyksistä.

Hyvinvointiin panostetaan

Rautaruukki Oyj:n toiminta alkoi Raahessa vuonna 1960. Henkilöstön  ikääntyminen tuo mukanaan työkykyongelmia.

- Tulevaisuudessa työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii yhä syvempää yhteistyötä eri toimijoiden ja yhtiön organisaatioiden kesken. Kehitämme uusia toimintatapoja henkilöstön hyvinvoinnin johtamiseksi, Vuokko Tanska kertoo.

Raahessa työterveyshuoltosopimuksen piirissä on 3 000 ruukkilaista. Sopimukseen sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

- Työterveyshuollon jatkaminen tehtaalla Ruukin tiloissa oli ehdoton vaatimus kun teimme sopimusta. Toimintamme luonne edellyttää, että muun muassa lakisääteiset tarkastukset saadaan toimimaan sujuvasti. Työterveyshuollon ulkoistamisessa on hyvä varmistaa, että yritykselle kriittiset työterveyshuollon toiminnot sujuvat ulkoistuksen jälkeen jouhevasti. Lisäksi on tärkeää, että henkilöstö tietää muutoksen perusteet.

- Myös ulkoistaminen vie käytännössä aikaa, meilläkin siihen kului puoli vuotta. Suurena etuna näen sen, että entinen henkilöstö jatkaa uuden toimijan palveluksessa, jolloin työpaikan erikoisolosuhteiden tuntemus ei katoa, Vuokko Tanska sanoo.

Ruukin työterveyshuolto pähkinänkuoressa

  • 4 työterveyshoitajaa
  • 2 vastaanottosihteeriä
  • 2 työfysioterapeuttia
  • terveydenhoitaja (sairasvastaanotossa)
  • röntgenhoitaja
  • laboratorionhoitaja
  • lääkäri
  • 4 osa-aikaista lääkäriä