Onnistu työkykyjohtamisessa

Onnistu työkykyjohtamisessa

Tilaa Onnistu työkykyjohtamisessa

PALVELU:
HINTA:
950/60 min luento (Sisältää valmistelevat työt sekä työpaikalle jätettävän materiaalin)
Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva arvonlisävero (24 %)
KENELLE:
Esihenkilöille
Työelämäpalvelut Mehiläinen
LISÄTIEDOT:
Siirtyminen työpaikalle laskutetaan erikseen
YLEISKUVAUS:
Työterveyspsykologin luento. Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työkyvystä, työkykyjohtamisesta sekä esihenkilön roolista työkykyjohtamisessa.​
PALVELUNTARJOAJA:
Työterveyspsykologi
TILAT:
Asiakasyrityksen tiloissa tai etäpalveluna

Työkyvyttömyyttä ja sairauspoissaoloja voi ennaltaehkäistä ja vähentää suunnitelmallisen työkykyjohtamisen keinoin. Näin yritys voi saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä lisätä hyvinvointia. Esihenkilöt ovat avainasemassa työkykyjohtamisen käytännön toteuttajina. Valmennuksella varmistetaan esihenkilöiden työkykyjohtamisen osaaminen ja sen tasalaatuisuus.​

Mistä työkykyjohtamisen palveluissa on kyse?

Työkykyjohtamisen perusteet luennolla käydään läpi työterveyspsykologin johdolla, mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työkyvystä, työkykyjohtamisesta sekä esihenkilön roolista työkykyjohtamisessa.​

Ota puheeksi -valmennuksessa keskitytään varhaisen tuen mallin mukaiseen työkyvyn tukemiseen, sekä miten esihenkilö ottaa työkykyasioita luontevasti puheeksi. Valmennuksessa harjoitellaan mitä asioita vuorovaikutuksessa on otettava huomioon, keskustelun kulkua sekä hankalia keskustelutilanteita. Varhainen välittäminen ja tilanteen puheeksi ottaminen ennaltaehkäisevät monesti työkykyongelmien muodostumista.

Työkykyjohtamisen palveluiden tavoitteena on

  • Esihenkilö oppii ymmärtämään työkyvyn käsitteen laaja-alaisesti ja tuntee siihen vaikuttavia tekijöitä.​
  • Esihenkilö ymmärtää työkykyjohtamisen merkityksen ja sen tavoitteet.​
  • Esihenkilö oppii tuntemaan työkykyjohtamisen toimijat ja toimintamallit, sekä ymmärtää oman roolinsa työkykyjohtamisen toteuttamisessa.
  • Ennaltaehkäistä varhaisella tuella ja puheeksi ottamisella työkykyongelmien muodostumista.

Tilaa Onnistu työkykyjohtamisessa

PALVELU:
HINTA:
950/60 min luento (Sisältää valmistelevat työt sekä työpaikalle jätettävän materiaalin)
Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva arvonlisävero (24 %)
KENELLE:
Esihenkilöille
Työelämäpalvelut Mehiläinen
LISÄTIEDOT:
Siirtyminen työpaikalle laskutetaan erikseen
YLEISKUVAUS:
Työterveyspsykologin luento. Mitä jokaisen esihenkilön tulee tietää työkyvystä, työkykyjohtamisesta sekä esihenkilön roolista työkykyjohtamisessa.​
PALVELUNTARJOAJA:
Työterveyspsykologi
TILAT:
Asiakasyrityksen tiloissa tai etäpalveluna

Tätä valmennusta täydentävät palvelut

Muutostuki esimiehille
Muutostuki esihenkilöille

Esihenkilöille suunnatuista Muutosjohtamisen luennoista löytyy eri teemoja yleiseen organisaatiomuutokseen ja yt- sekä irtisanomistilanteisiin liittyen.

Tutustu ja tilaa
Työnohjaus esihenkilöille
Työnohjaus avainhenkilöille ja johdolle

Työnohjaus avainhenkilöille ja johdolle käsittelee esihenkilötyöhön, työyhteisöön ja toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä ja kokemuksia. Tutustu palveluun!

Tutustu ja tilaa