Muutostuki työyhteisölle

Tilaa Muutostuki työyhteisölle

PALVELU:
HINTA:
950/60 min luento (Sisältää valmistelevat työt sekä asiakasmateriaalin)
Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva arvonlisävero (24 %)
KENELLE:
Ryhmälle (Yt-neuvottelujen kohteeksi joutuneet​ Lomautetut ja irtisanotut)
YLEISKUVAUS:
Luennolla jäsennetään lomautuksen, irtisanomisen tai sen uhan aiheuttamia kokemuksia ja tunteita, sekä etsitään keinoja muutoksesta selvytymiseen​.
PALVELUNTARJOAJA:
Työterveyspsykologi
TILAT:
Asiakasyrityksen tiloissa tai etäpalveluna

Organisaatiomuutos tai YT-tilanteen aiheuttamat tunteet ja haasteet on tärkeä käsitellä koko työyhteisön tasolla. Onnistuneessa muutostilanteessa on tärkeää keskittyä siihen miten henkilöstö suhtautuu muutokseen, sekä mitä edellytyksiä muutokseen ja sen etenemiseen tarvitaan. Jokainen työntekijä haluaa tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti myös muutostilanteessa.

Mistä työyhteisön muutostuki luennoissa on kyse?

Tarjoamme eri sisältöisiä organisaatiomuutokseen tai YT/Irtisanomistilanteeseen liittyviä työterveyspsykologin luentoja. Toinen luento on suunnattu työntekijöille, joihin irtisanominen tai lomautus kohdistuu ja toinen luento on tarkoitettu koko henkilöstölle, joka käy tai on käynyt läpi organisaatiomuutoksen ilman irtisanomisia. ​

Työyhteisön muutostuki luentojen tavoitteena on

  • Ohjata työntekijöitä jäsentämään organisaatiomuutosta ja sen aiheuttamia vaikutuksia organisaatiolle ja omalle hyvinvoinnille, ymmärtämään muutosta paremmin​
  • Edistää osallistumista muutosprosessiin ja auttaa näkemään oma merkitys muutosprosessin toteutumisessa​
  • Luoda oma henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma muutostilanteeseen sekä luoda hallinnan tunnetta hallitsemattomassa ja vaikeassa tilanteessa​
  • Lisätä ja aktivoida keinoja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja muutoksen kanssa selviämiseen sekä auttaa käsittelemään muutostilanteen aiheuttamia kokemuksia ja tunteita​

Tilaa Muutostuki työyhteisölle

PALVELU:
HINTA:
950/60 min luento (Sisältää valmistelevat työt sekä asiakasmateriaalin)
Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva arvonlisävero (24 %)
KENELLE:
Ryhmälle (Yt-neuvottelujen kohteeksi joutuneet​ Lomautetut ja irtisanotut)
YLEISKUVAUS:
Luennolla jäsennetään lomautuksen, irtisanomisen tai sen uhan aiheuttamia kokemuksia ja tunteita, sekä etsitään keinoja muutoksesta selvytymiseen​.
PALVELUNTARJOAJA:
Työterveyspsykologi
TILAT:
Asiakasyrityksen tiloissa tai etäpalveluna

Tätä valmennusta täydentävät palvelut

Muutostuki esihenkilöille

Esihenkilöille suunnatuista Muutosjohtamisen luennoista löytyy eri teemoja yleiseen organisaatiomuutokseen ja yt- sekä irtisanomistilanteisiin liittyen.

Tutustu ja tilaa