Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Kela on tarkentanut ohjeistustaan työnantajan sairaanhoitokustannusten korvaamisesta ja tarkennukset tulevat voimaan 1.1.2016. Työterveyshuollon enimmäismäärien täytyttyä sairaanhoitokäyntien kustannuksia ei voi siirtää sairaanhoitokorvauksen piiriin.

Jatkossa eivät myöskään työnantajan työterveyshuollon ulkopuolella henkilöstö- tai lisäetuna tarjoamat muut terveydenhuoltopalvelut oikeuta suorakorvaukseen, jos työnantaja maksaa omavastuuosuuden palvelun tuottajalle.

Työntekijä voi kuitenkin saada  suorakorvauksen, jos hän maksaa ensin itse työnantajan kustantamat työterveyshuollon ulkopuoliset  terveydenhuoltopalvelut. Vaihtoehtoisesti työntekijä voi valtuuttaa työnantajan saamaan näistä korvauksen. Tällöin työnantaja hakee korvauksen tilityslomakkeella SV 131. Tilitykseen liitetään selvityslomakkeet ja työntekijän valtuuttama korvaushakemus.

Lisätietoja

http://www.kela.fi/tyoterveyshuolto

Kelan tiedote muutoksesta