Työntekijät suunnittelevat yhdessä projektia

- Työterveyshuolto tukee myös esimiestyöskentelyä, jolla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin, sanoo Mehiläinen Jyväskylän työterveyden yksikönjohtaja Kimmo Tarvainen.Työterveyshuollon hyvä suunnittelu tukee yrityksen toimintaa monilla tavoin. Aktiivinen yhteistyö yrityksen ja työterveyden palveluntarjoajan välillä antaa parhaat mahdollisuudet työhyvinvoinnin kehittämiseen.

– Sovimme yrityksen kanssa yhdessä ne toimintamallit, jotka palvelevat yritystä parhaiten. Sairauspoissaolojen vähentäminen ja kustannustehokas toiminta ovat usein keskeisiä tavoitteita, toteaa Mehiläinen Jyväskylän työterveyden yksikönjohtaja Kimmo Tarvainen.

Tarvainen muistuttaa, etteivät kustannukset voi olla ainoa mittari työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

– Kun työntekijät kokevat saavansa työterveyshuollosta avun sairauksiin tai terveydellisiin ongelmiin, palveluja myös käytetään aktiivisesti. Samalla työntekijöiden työkykyä ylläpidetään ja parannetaan.

– Sairauspoissaolojen vähentäminen vaatii yritykseltä satsausta ja tahtoa muuttaa tilanne paremmaksi. Pandalla käyttöönotettu TYÖkuntoon-malli on ohjannut toimintaa oikeaan suuntaan, kertoo Tarvainen.

Työn paras asiantuntemus löytyy työpaikalta

TYÖkuntoon-malli keskittyy pitkien tai toistuvien sairauspoissaolojen seurantaan ja hallintaan. Tavoitteena on kehittää työtä ja työoloja entistä paremmin työkykyä tukeviksi ja sitä kautta vähentää työperäisiä sairauslomia. TYÖkuntoon-mallin mukaisesti esimiehen tulee saada tieto sairauslomasta niin pian kuin mahdollista. Pitkien sairauslomien aikana esimies tai työterveyshuolto on yhteydessä työntekijään. Tavoitteena on välittää työntekijälle tunne siitä, että hän on arvokas osa työyhteisöä ja hänen työhön paluutaan halutaan tukea.

TYÖkuntoon-mallissa ohjataan esimiestä keskustelemaan työntekijän kanssa työhön paluuseen liittyvistä haasteista erityisesti työntekijän palatessa pitkältä sairauslomalta.

– Asiantuntemus työskentelyolosuhteista ja työn organisoinnista on nimenomaan työpaikalla. Ei ole tarkoituksenmukaista ulkoistaa tätä osaamista. Esimies tuntee työyhteisön parhaiten ja osaa tulkita ongelmatilanteita, Tarvainen sanoo.

– Me työterveyshuollossa valmennamme ja tuemme esimiehiä TYÖkuntoon-mallin kaikkien vaiheiden toteuttamisessa. Mehiläisen työterveyshuolto toimii myös esimiesten työhyvinvoinnin osaamisen valmentajana.

Kehitysideat nousevat arjesta

Mehiläisessä työterveyshuollon palveluiden toimivuutta mitataan säännöllisesti. Yrityksen kanssa työskentelevät työterveyshoitajat, -lääkärit, -fysioterapeutit ja -psykologit ovat keskeisessä asemassa yhteisten tavoitteiden toteuttamisessa.

– Heillä pitää olla hyvä tuntuma yrityksen ja sen työntekijöiden arkeen ja todellisuuteen, koska kehitysehdotuksetkin tulevat normaalista arjesta.

– Tavoitteisiin pääseminen TYÖkuntoon-mallissa edellyttää luottamuksellista suhdetta työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä.

– Kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme jatkuvan parantamisen periaatteella. Laatutyö on toiminut Mehiläisessä jo pitkään toimintamme vahvana tukena, kertoo Tarvainen.