– Tiedonkulku ja hyvä yhteisymmärrys asiakkaan kanssa ovat tärkeimmät asiat uuden asiakkaan siirtyessä palveluidemme piiriin, Mehiläisen aluemyyntipäällikkö Kristiina Hakarauta sanoo.YIT on hyvä esimerkki valtakunnallisesti toimivan yrityksen sujuvasta siirtymisestä Mehiläisen työterveysasiakkaaksi. Työterveyspalveluiden siirto Mehiläiseen toteutetaan aina ammattitaidolla ja tarkkaan suunnitellen riippumatta yrityksen koosta.

– YIT:n valtakunnallisen asiakkuuden siirtymistä suunniteltiin YIT:n kanssa hyvissä ajoin. Jokaiselle yritykselle on luonnollisesti tärkeää, että siirtymävaihe on ongelmaton, hyvin ohjeistettu ja yhteisymmärryksessä toteutettu, kertoo aluemyyntipäällikkö Kristiina Hakarauta Mehiläisestä.

Uusien yritysasiakkaiden siirtyminen Mehiläisen työterveyspalveluiden piiriin on tarkoin suunniteltu ja seurattu toimenpide. Mehiläinen tarvitsee työterveyspalveluita ostavalta yritykseltä ajantasaiset henkilörekisterit, jotta heidän henkilöstönsä tunnistetaan palveluihin oikeutetuksi. Lisäksi asiakasyrityksen henkilöstöllä tulee olla selkeä ja ajantasainen ohjeistus siirtymävaiheen aikataulusta sekä työterveyspalveluiden saatavuudesta.

Mehiläisen aluemyyntipäälliköt huolehtivat jo sopimusneuvotteluiden aikana siirtymävaiheen käynnistämisestä. Lisäksi aluemyyntipäälliköt seuraavat siirtymisen toteutumista. Esimerkiksi YIT:n asiakkuuden kohdalla Kristiina Hakaraudalla oli aktiivinen rooli niin sopimusneuvotteluissa kuin siirtymistä työstävän ja seuraavan ohjausryhmän työskentelyssä

- Olen tutustunut asiakkaaseen jo sopimusta neuvotellessa ja tiedän tarkalleen mitä asiakas meiltä odottaa. Siksi on luontevaa, että seuraan asiakkuuden siirtymistä ja haltuunottoa Mehiläisessä. Roolinani on nimenomaan huolehtia, että kaikki sovitut asiat toteutuvat suunnitellusti ja asiakkaan toiveita kuunnellen, kertoo Hakarauta.

Kaikille Mehiläisen työterveyden asiakkaille nimetään moniammatillinen vastuutiimi, jossa nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri huolehtivat yhteydenpidosta yritykseen. Henkilöstömäärältään suurille yritysasiakkaille nimetään lisäksi henkilö, joka koordinoi yrityksen työterveyspalveluihin liittyviä asioita yhteistyössä yrityksen vastuuhenkilön kanssa. Tämä on yksi tapa huolehtia yhteistyön sujuvuudesta.