Aivojen terveys

Nykypäivän työelämän vaatimukset ovat kovat ja ne asettavat uudenlaisia haasteita aivojen suorituskyvylle. Työssä käsiteltävän tiedon määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Mielessä on usein monia samanaikaisia, keskeneräisiä sekä monimutkaisia työtehtäviä ja reagointia edellyttävää tietoa tulee monista lähteistä. Jatkuvat tietojärjestelmämuutokset edellyttävät kykyä jatkuvaan uuden oppimiseen ja uuden tiedon omaksumiseen.

Muuttunut työelämä on terveysriski

Myös työntekijöiden fyysiset työolosuhteet ovat muuttuneet. Aikaisemmin työntekijät työskentelivät useammin yksin tai väljissä työtiloissa. Monet yritykset ovat kuitenkin ideologisista tai kustannussyistä päätyneet tiivistämään työntekijöiden työtiloja avokonttoreiksi tai monitilatoimistoiksi. Työtilojen tiivistämisen myötä työntekijät ovat ympäristöstä aiheutuvan suuremman tietomäärän ja keskeytysten kohteena.

Työelämän muuttuneet vaatimukset ja niistä selviytyminen ovat tuoneet myös uudenlaisia riskejä terveydelle. Liiallinen ja epätarkoituksenmukainen aivojen kuormittaminen heikentää muistia, vaikeuttaa uuden oppimista sekä heikentää keskittymiskykyä. Työsuorituksessa aivojen liiallinen kuormittuminen ilmenee helposti lisääntyneinä virheinä, unohteluna, työtehon laskuna ja töiden viivästymisenä.

Mehiläisessä huolehditaan aivojen hyvinvoinnista

Olemme Mehiläisessä kiinnittäneet erityistä huomiota aivoterveyden vaalimiseen. Olemme kehittäneet terveystarkastuksiemme sisältöä niin, että ne entistä paremmin huomioivat aivojen terveyteen liittyvien riskien tunnistamisen sekä ohjaavat ja antavat neuvontaa siitä, miten omia työtapoja ja -ympäristöä voi muokata paremmin aivojen optimaalista suorituskykyä huomioivaksi.

Mehiläisen työterveyspsykologit ovat paneutuneet kognitiiviseen psykologiaan, minkä ansiosta heillä on erinomainen osaaminen ja asiantuntemus neuvoa kognitiiviseen ergonomiaan liittyvissä asioissa. Kognitiivisessa ergonomiassa pyritään etsimään keinoja, joilla on mahdollista optimoida työntekijän hyvinvointia ja kognitiivista suorituskykyä sekä saada aikaan tuloksellista työn tekemistä.

Lue lisää Luovat aivot -koulutuksestamme!

Jaa