Needs review

Mehiläiselle on myönnetty ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti osoituksena siitä, että toimintamme täyttää ympäristöstandardin vaatimukset. Mehiläisen palvelut perustuvat ympäristövastuulliseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

  • Pyrimme kaikessa toiminnassamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ympäristöön kohdistuvia haittoja ja edistämään kestävän kehityksen periaatetta. Kehitämme toimintaamme niin, että jätteen ja paperin määrä vähenee sekä energiankulutus laskee.
  • Ympäristöpolitiikan perustana ovat Mehiläisen arvot ja ympäristöasiat ovat osa Mehiläisen toiminta- ja johtamisjärjestelmää. Otamme huomioon liiketoiminnan ympäristövaikutukset ja toteutamme vastuullista hankintapolitiikkaa.
  • Kaikki Mehiläisessä työskentelevät sitoutuvat omassa työssään ympäristövastuuseen. Tarjoamme Mehiläisessä työskenteleville tietoutta, koulutusta ja välineistöä ympäristöasioiden edistämiseksi.

Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Ympäristötavoitteiden toteutumista seuraamme säännöllisesti johdon katselmuksissa sekä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.