Ykköskoti Tyyne – Ympärivuorokautista vaativaa tehostettua palveluasumista Jyväskylässä

Ykköskoti Tyyne tarjoaa ympärivuorokautista vaativaa tehostettua palveluasumista vaikeasti toimintarajoitteisille ja ympäri vuorokauden avustamista, ohjausta tai hoivaa tarvitseville mielenterveyskuntoutujille.

Palvelun tavoitteena on luoda asukkaille paras mahdollinen arki ja mahdollisimman korkea koettu ja eletty elämisen laatu. Toimintakyvyn kehittyessä on mahdollisuus kuntoutua kohti kevyemmin tuettua asumismuotoa.

Vastuuhenkilöt ja paikkatiedustelut

Ojala Johanna
yksikönjohtaja
puh. 050 3595045

Hintikka Heidi
tiimivastaava
puh. 044 5504073

Harjulehto Santtu
palvelujohtaja
puh. 040 3530715

etunimi.sukunimi@mehilainen.fi

Yksikön yhteystiedot

puh. 044 5504071

Ykköskoti Tyyne
Kaakonsiipi 1B
40430 Jyväskylä

Kodin sijainti ja esittely

Kotimme sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa Jyväskylässä. Tyynenkodissa on 13 asukaspaikkaa. Jokaisella asukkaalla on henkilökohtainen kalustettu huoneensa sekä heidän käytössä on runsaasti yhteistä oleskelutilaa.

Toiminta Ykköskoti Tyynessä

Yksikön toiminta rakentuu kuntouttavalle arjelle, jossa erilaiset arkipäivään kuuluvat toiminnat rytmittävät päivää ja viikkoa. Kodissamme on tarjolla erilaisia virikkeellisiä ja toiminnallisia vaihtoehtoja, joihin asukas voi tarpeidensa, kiinnostuksensa ja kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti osallistua. Asukkaita ohjataan tavalla, joka mahdollistaa toimintakyvyn ylläpidon, kehittymisen sekä arjessa oppimisen. Asukkaille annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Asukkaille tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen tavoitteensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve ja toimenpiteet.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Ykköskoti henkilöstö on osallistunut kolmivuotiseen yhteisöhoidon koulutukseen. Yksikössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä ja asukkaat pääsevät aidosti vaikuttamaan arkeensa, toiminnan suunnitteluun sekä kertomaan mielipiteensä yhteisön asioista. Henkilöstöllä on pitkäaikaista kokemusta työskentelystä haastavasti oirehtivien mielenterveyskuntoutujien parissa. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Käytössä olevat kuntoutusmenetelmät

  • Erilaiset kuntouttavat-, taitoja harjoittavat-, käden taidolliset-, ajanviete-, ja liikunnalliset ryhmät
  • Työtoiminta mm. erilaiset alihankintatyöt, työkokeilut yhteistyö yrityksissä
  • Yhteisökuntoutuksen menetelmät
  • Retki- ja virkistystoiminta
  • Sosiaalista kognitiota harjoittavat ryhmät
  • Cami-tietokoneavusteinen kognitioharjoittelu
  • Kuntoutusmittari

Muut yksiköt

Tutustu muihin mielenterveyskuntoutuksen palvelukoteihin >>