Ykköskoti Toivo– ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista Jyväskylässä

Ykköskoti Toivo tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Palvelun tavoitteena on rakentaa kuntoutumispolku asiakkaillemme takaisin itsenäisempään elämään.

Vastuuhenkilöt ja paikkatiedustelut

Ojala Johanna
yksikönjohtaja
puh. 050 3595045
johanna.ojala(at)mehilainen.fi

Harjulehto Santtu
palvelujohtaja
puh. 040 3530715
santtu.harjulehto(at)mehilainen.fi

Yksikön yhteystiedot

puh. 044 5504070
Ykköskoti Toivo
Kaakonsiipi 1 B
40430 Jyväskylä

Kodin sijainti ja esittely

Ykköskoti sijaitsee Huhtasuolla, Jyväskylässä. Toivonkodissa on 20 asukaspaikkaa, joista nuorille aikuisille suunnattuja kuntoutuspaikkoja on 8. Toivonkotiin voi tulla myös lyhytaikaisille kriisi-, kuntoutus- tai intervallijaksoille. Jokaisella kuntoutujalla on henkilökohtainen kalustettu huoneensa sekä heidän käytössään on runsaasti yhteistä oleskelutilaa.

Toiminta Ykköskoti Toivossa

Ykköskoti Toivossa on tarjolla erilaisia toiminnallisia ja kuntoutuksellisia vaihtoehtoja, joihin kuntoutuja voi tarpeidensa, kiinnostuksensa ja kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti osallistua. Kuntoutujaa ohjataan tavalla, joka mahdollistaa toimintakyvyn kehittymisen sekä arjessa oppimisen. Kuntoutujalle annetaan palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään hänen kuntoutumistavoitteidensa ja toimintakykynsä mukainen tuen tarve ja toimenpiteet.

Henkilökunnan erityisosaaminen

Kotimme henkilöstö on osallistunut kolmivuotiseen yhteisöhoidon koulutukseen. Yksikössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä ja kuntoutujat pääsevät aidosti vaikuttamaan arkeensa, toiminnan suunnitteluun sekä kertomaan mielipiteensä yhteisön asioista. Henkilöstöllä on pitkäaikaista kokemusta erityisesti nuorten aikuisten kanssa tehtävästä kuntoutustyöstä. Päivitämme henkilökunnan osaamista säännöllisellä täydennyskoulutuksella.

Ykköskoti Toivossa käytössä olevat kuntoutusmenetelmät

  • Erilaiset kuntouttavat-, taitoja harjoittavat-, käden taidolliset-, ajanviete-, ja liikunnalliset ryhmät
  • Työtoiminta mm. erilaiset alihankintatyöt, työkokeilut yhteistyö yrityksissä
  • Yhteisökuntoutuksen menetelmät
  • Retki- ja virkistystoiminta
  • Sosiaalista kognitiota harjoittavat ryhmät
  • Cami-tietokoneavusteinen kognitioharjoittelu
  • Kuntoutusmittari

Muut yksiköt

Tutustu muihin mielenterveyskuntoutuksen palvelukoteihin >>