Ykköskoti Olkkala, kuntouttavaa palveluasumista Vihdissä

Ykköskoti Olkkala tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista eri-ikäisille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Yksikkö soveltuu hyvin myös mielenterveyskuntoutujille, joilla on päihdeongelmia tai muita haasteita oman elämän hallinnassa.

Vastuuhenkilöt ja vapaiden paikkojen tiedustelu

Marjatta Savelainen
Yksikönjohtaja
puh. 050 356 6517

Maria Jantunen
Tiimivastaava
puh. 020 7544 612

Kirsi Pellinen
Palvelujohtaja
puh. 050 567 3554

Yksikön yhteystiedot

Olkkalankuja 17
03400 Vihti
puh. 020 7544 610
faksi 020 7544 611

Työkeskus

Heli Gustafsson
puh. 020 7544 613
Helsingintie 25
03400 Vihti

Sijainti ja esittely

Pieni, kaunis Olkkalan maalaiskylä noin 5 kilometriä Vihdin kirkonkylästä luo rauhallisen ympäristön kuntoutumiseen. Ykköskoti Olkkalassa on 29 asukaspaikkaa.

Harrastuksia ja kotieläimiä

Ykköskoti Olkkalassa on kuntoutujien lemmikkeinä kaksi kissaa ja kesäisin pihapiiriin saapuu lampaita. Eläinten hoitoon kuntoutujat osallistuvat mieltymystensä mukaan. Helppokulkuisia kävelyreittejä lähtee pihasta ja aivan vieressä on urheilukenttä. Puhdasvetisen järven uimarantaan on kävelymatka. Suuret piha-alueet ovat viihtyisät, ja kuntoutujien käytössä on myös kasvihuone. Tilava sauna lämpiää kolmena iltana viikossa.

Tilat

Jokaisella kuntoutujalla on oma yksiö tai oma huone soluasunnossa, joka sijaitsee pienkerros-, rivi- tai paritalossa. Kuntoutuja voi halutessaan kalustaa huoneensa omilla huonekaluilla ja tavaroilla. Peruskalusteet saa tarvittaessa kuitenkin myös meiltä. Asunnon yhteisten tilojen lisäksi kuntoutujalla on käytössään harrastetila, pyykkitupa, yhteinen iso keittiö ja ruokailutila, joka toimii myös yhteisön kokoontumistilana.

Yhteisökuntoutus

Ykköskoti Olkkalassa toimitaan yhteisökuntoutuksen periaatteiden mukaisesti. Toiminta perustuu kaikkien yhteisön jäsenten tasa-arvoiseen kohteluun, yhteistyöhön, avoimeen kommunikointiin ja velvoittaa samalla keskinäiseen vastuuseen.

Kuntouttava palveluasuminen on toiminnallinen kokonaisuus, joka tukee kuntoutujan itsenäistä suoriutumista elämän eri toiminnoissa. Toiminnan tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn paraneminen tai vähintään säilyminen. Kuntoutujan omat tavoitteet ohjaavat kuntouttavaa työtä. Kuntoutuksen edistymistä seurataan säännöllisesti kuukausittain, esimerkiksi kuntoutujan ja ohjaajan yhdessä tekemän kuntoutusmittarin avulla.

Sosiaalinen kuntoutus ja ryhmät

Yksikön toiminnassa keskeistä on sosiaalinen kuntoutus. Arkisin kuntoutujat osallistuvat työtoimintaan Olkkalan omassa työkeskuksessa Vihdin kirkonkylällä. Työtoiminnassa tehdään erilaisia työtehtäviä kuntoutujan omat mielenkiinnot ja yksilölliset kyvyt huomioiden. Työtoiminta tukee kuntoutujan päivärytmin rakentumista, osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Kodissamme on lisäksi liikunnallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja arjenhallintataitoja vahvistavaa ryhmätoimintaa. Viikko-ohjelmaan sisältyy yhteisökuntoutuksen mukaisesti säännölliset aamu- ja yhteisökokoukset sekä kuntoutujista koostuvien vastuuryhmien kokoukset. Kaikki kuntoutujat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen.

Palvelukodilla toteutetaan ryhmiä, joiden tavoitteena kohentaa osallistujien sosiaaliskognitiivisia taitoja ja siten parantaa heidän sosiaalista toimintakykyään.

Osaava henkilökunta

Ykköskoti Olkkalassa on ammattitaitoinen henkilökunta, jonka osaamista ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla. Koko henkilökunta on osallistunut Mehiläisen yhteisöhoidon koulutusohjelmaan ja sosiaalista kognitiota harjoittavien ryhmien ohjaajakoulutukseen.

Muut yksiköt

Tutustu muihin mielenterveyskuntoutuksen palvelukoteihin >>