YIT testaa uutta Työkykykompassia

YIT:llä on noin 9500 työntekijää ympäri Suomea. Henkilöstöstä huolehtiminen ja osatyökyisten YIT:läisten tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on YIT:ssä haasteellista johtuen muun muassa sadoista työmaista sekä lukuisista työterveyshuollon toimipisteistä.

Työkykyriskien hallinta on kuulunut YIT:n toimintamalliin pitkään, joten yritys lähti mukaan Mehiläisen Työkykykompassin kehittämiseen saadakseen työkalun, jonka kautta se pystyy seuraamaan paremmin työntekijöidensä hyvinvointia.
- Työkykykompassin avulla työkyvyn seurannasta tulee systemaattisempaa. Se automatisoi nykyiset toimintatavat ja nivoo yhteistyökumppanimme Mehiläisen Työelämäpalvelut, vakuutusyhtiöt ja YIT:n työhyvinvointiyksikön yhteen selkeine vastuualueineen. Näin ihminen siinä keskiössä voi luottaa, että hänen asioitaan viedään eteenpäin, eikä kukaan joudu ”hukkaan”, kertoo työhyvinvointipäällikkö Kaisa Kuvanto YIT:n työhyvinvointiyksiköstä.

Lisää työkaluja johdolle

Työkykykompassin avulla pystymme aiempaa nopeammin tunnistamaan YIT:läiset, joiden työkyky on uhattuna, sekä seuraamaan toimenpiteiden etenemistä ja tarvittaessa auttamaan työjärjestelyissä työkyvyttömyyseläkkeen uhatessa. Työkykykompassi tuo näkyväksi Mehiläisen Työelämäpalveluiden ja YIT:n työhyvinvointiyksikön tukitoimet työkykyriskissä olevien työntekijöiden työhön palauttamiseksi, arvioi työhyvinvoinnin asiantuntija Nina Sulonen.

Kun esimerkiksi olkapääleikkauksen läpikäyneen YIT:n työntekijän sairauspoissaolo kirjataan järjestelmään, se hälyttää automaattisesti 30 päivän poissaolon jälkeen paikallisen työterveyshuollon toimipisteessä.
- Viimeistään 30 sairauspoissaolopäivän jälkeen käynnistyvät työterveyshuollon tukevat toimenpiteet. Yrityksenä odotamme, että työterveyshuolto esittää aktiivisesti ratkaisuja työhön palaamisen tukemiseksi ja tekee yhteisen suunnitelman työntekijän ja esimiehen kanssa. Mikäli sairauspoissaolot pitkittyvät yli 60-päiväisiksi, tulevat YIT:n työhyvinvointiyksikön asiantuntijat mukaan auttamaan ratkaisujen löytämisessä esimerkiksi uusien tehtävien tai uudelleen kouluttautumisen kautta.

Kuvanto uskoo, että tulosten mittaamisen kautta myös johdolla on jatkossa aiempaa enemmän työkaluja työkyvynhallinnan johtamiseen.
- Sairausloman pitkittyessä työhön paluu vaikeutuu. Uusi työkalu tukee meitä tavoitteessamme päästä jo entistä varhaisemmassa vaiheessa miettimään työhön palauttavia toimia. Työkykykompassista näemme kattavasti, kuinka monta henkilöä meillä on ammatillisessa kuntoutuksessa ja kuinka monta työntekijää on onnistunut palaamaan takaisin töihin.

Työhyvinvointi mitataan arjessa

YIT:ssä kiinnitetään entistä enemmän huomiota henkilöstön hyvinvointiin. YIT:n yrityskulttuuri ja arvomaailma luovat vahvan perustan hyvinvoinnin kehittämiselle. Tänä päivänä siitä huolehtii työhyvinvointiyksikkö yhteistyössä liiketoimintojen kanssa.
- Työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä on se, että töihin on hyvä tulla, arki sujuu, työntekijät kokevat, että heihin luotetaan ja tehtävät ovat sopivan haastavia. Myös ihmisellä itsellään on vastuu pitää itsestään huolta, Kuvanto toteaa.

Työntekijöitä arvostava ilmapiiri on johtanut siihen, että YIT:llä viihdytään pitkään, sillä yrityksestä jäädään eläkkeelle keskimäärin 62,7-vuotiaana.
- Työhyvinvointi mitataan arjessa. Haluamme työntekijöiden voivan hyvin ja viihtyvän työssään. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä sekä joustamme puolin ja toisin. Työn imu ja liiketoiminnan tulos syntyvät luottamuksesta.

 

Asiantuntijat

Pirita Miettinen
Työfysioterapeutti
Maarit Vahtola-Harju
Työterveyshoitaja
9.7
Niina Peltoniemi
Työterveyshuollon erikoislääkäri
Johanna Juntti
Työterveyshoitaja
9.3
Katso muut asiantuntijat