– On ollut ilahduttavaa todeta Mehiläisen ilmiselvä tahtotila rakentaa yhteistyötä kanssamme, YIT:n työhyvinvointipäällikkö Kaisa Kuvanto sanoo. – Yhteistyösopimus Mehiläisen kanssa astui voimaan 1.1.2011, mutta yhteinen haltuunottoryhmä valmisteli yhteistyön käynnistymistä jo pitkin syksyä . Kesäkuussa koko henkilöstömme on Mehiläisen työterveyshuollon piirissä, YIT Oyj:n työhyvinvointipäällikkö Kaisa Kuvanto kertoo.

Kaisa Kuvanto on toiminut YIT:n projektipäällikkönä työterveyshuollon uudistamisessa. Hän on vastannut Mehiläiseen siirtymisen käytännön toteutuksesta apunaan yhdeksän koordinoivaa työryhmää.

– On ollut ilahduttavaa todeta, että yhteinen sävel Mehiläisen kanssa löytyi nopeasti ja että Mehiläisellä on ilmiselvä tahtotila rakentaa aktiivista ja toimivaa yhteistyötä kanssamme. Mehiläisen valinnan yhteistyökumppaniksi ratkaisivat sen nykyaikaiset ja kehittyneet työterveyden toimintamallit, Kaisa Kuvanto sanoo.

Aikaisemmin YIT:llä oli eri puolilla Suomea jopa 100 erilaista työterveyshuoltosopimusta.

– Halusimme löytää valtakunnallisen toimijan helpottamaan tilannetta, Kaisa Kuvanto sanoo.

Maanlaajuista toimintaa

Mehiläisellä on omien toimipaikkojensa ohella YIT:n käytössä 40 työterveyspalveluita tuottavaa verkostokumppania. YIT:llä puolestaan on eri puolilla maata kymmeniä toimipisteitä, joiden lisäksi käynnissä on jatkuvasti satoja työmaita.

– Henkilöstömme koostuu suurelta osin fyysisen työn tekijöistä, mikä asettaa työterveyshuollolle haasteita esimerkiksi työntekijöiden kohonneen tapaturmariskin myötä. Työterveyshuollon on myös tunnettava YIT:n eri toimialat.

– Olemme saaneet henkilöstöltämme palautetta mm. Mehiläisen hyvästä asiakaspalvelusta, Kaisa Kuvanto sanoo.

Seurantaryhmä ohjaa

Tehdyn sopimuksen seurantaa varten on muodostettu ohjausryhmä, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

– Vuoden alussa perustettiin YIT:n hyvinvointiyksikkö, johon siirtyivät mm. yhtiön kolmen eri toimialan aikaisemmat vastaavat työterveyshoitajat. He toimivat työhyvinvoinnin asiantuntijoina ja sillanrakentajina työterveyshuollon, esimiesten ja työntekijöiden välillä. Esimerkiksi ammatillisessa kuntoutuksessa, erilaisten eläkeratkaisujen punnitsemisessa ja pitkältä sairauslomalta työhön palaavan ohjauksessa vaaditaan vankkaa asiantuntemusta.

– Olemme jo järjestäneet eri puolilla maata Mehiläisen ja Työterveyslaitoksen kanssa YIT:n Työhyvinvointipäiviä, joissa on paneuduttu esimerkiksi varhaiseen tukitoimintaan.

Hyvinvoiva henkilöstö menestystekijä

– Hyvinvoiva henkilöstö on YIT:n menestystekijä. Henkilöstöllä on ollut jo pitkään keskeinen rooli strategiassamme, ja siksi koemme uudistuksen tärkeäksi askeleeksi hyvinvoinnin rakentamisessa.

– Jatkossa pyrimme siihen, että yhteistyö toimisi mahdollisimman mutkattomasti niin, että YIT:n esimiehillä ja paikallisilla työterveyshuoltoyksiköillä olisi aktiiviset ja läheiset välit.

– Aikaisempi konsernijohtajamme tapasi sanoa, ettei meillä ole pelkkiä koneita, jotka voi sammuttaa iltaviideltä ja käynnistää aamulla. Meillä pääosassa ovat osaavat ammatti-ihmiset, joista on kokonaisvaltaisesti pidettävä hyvää huolta.

– Olemme panostaneet työhyvinvointipalvelujen uudistamisessa erityisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn, esimiesten tukemiseen sekä aktiiviseen vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Muita haasteita ovat stressin ja työkykyriskien hallinta, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet sekä raportointi työhyvinvoinnin tilasta, Kaisa Kuvanto sanoo.

 

YIT tarjoaa palveluja kaikilla rakentamisen ja kiinteistötekniikan osa-alueilla ja elinkaaren eri vaiheissa. YIT rakentaa ja huoltaa asuntoja ja muita kiinteistöjä, kokonaisia alueita sekä tarvittavaa infrastruktuuria. Henkilöstöä on kaikkiaan 26 000, joista 9 500 Suomessa.

Jaa