Y-deleetio

Miehen Y-kromosomissa on alue, jossa sijaitsee useita spermatogeneesiin eli siittiötuotantoon vaikuttavia geenejä. Tätä aluetta kutsutaan AZF -alueeksi (Azoospermia Factor).

Y-deleetiolla tarkoitetaan sitä, että siittiötuotannon kannalta tärkeällä alueella on deleetioita eli poistoalueita. AZF-alueen sisällä on edelleen alueita (AZFa, AZFb ja AZFc), joissa sijaitsevat deleetiot vaikuttavat siittiötuotantoon eri tavoin.

Lapsettomuuslääkäri pyytää usein Y-deleetiomääritystä tilanteissa, jossa siemennestenäytteessä on siittiöitä alle 5 milj/ml, eli siittiötiheys on normaalia matalampi. Y-deleetio määritetään verinäytteestä. Mikäli siemennesteestä ei löydy lainkaan siittiöitä, niitä on mahdollista etsiä kiveskudosnäytteestä.

Y-deleetio on Klinefelterin oireyhtymän (47, XYY) jälkeen tavallisin geneettinen lapsettomuuden aiheuttaja miehellä.

Lue lisää miehen lapsettomuudesta ja sen tutkimisesta >>

Asiantuntijat

Sanna Oksjoki
LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Merja Tuomi-Nikula
LL,naistentautien ja synn. erikoislääkäri
Tiina Hakala-Ala-Pietilä
LKT,naistentautien ja synn.erikoislääkäri
Sirpa Eviö
LT, Naistentautien ja synnytysten el, gyn.endokrin
Katso muut asiantuntijat