Vastuu ympäristöstä!

Samaan aikaan kun 192 maan edustajat viime syksynä neuvottelivat Kööpenhaminassa ilmastosopimuksen synnystä, Mehiläisessä työskenneltiin oman ympäristöprojektin parissa. Ympäristöasiat ovat yhdistäneet ihmisiä globaalisti. Kaikilla on yhteisenä tavoitteena ilmastomuutoksen hillitseminen.

Myös meillä Mehiläisessä on yhteinen tavoite. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia ja edistämään näin kestävän kehityksen periaatetta. Mehiläisessä ympäristötyö on osa yrityksen kehityskaarta. Mehiläinen on pitkään keskittynyt vastuullisuuteen ja kehittänyt toimintansa niin talouden, henkilöstön kuin laadunkin näkökulmasta. Arvoparimme ”Välittäminen ja Vastuunotto” on nyt laajentunut ympäristöasioihin.

Mehiläisen Turun yksikölle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.Ympäristötyö käynnissä kaikissa toimipaikoissa

Mehiläisessä vuonna 2008 käynnistetty ympäristöprojekti saavutti ensimmäisen tavoitteensa joulukuussa 2009 kun Inspecta Sertifiointi Oy myönsi Mehiläisen Turun yksikölle ISO 14001 – ympäristösertifikaatin. Ympäristötyötä tehdään tällä hetkellä Mehiläisen kaikissa yksiköissä, tavoitteena laajentaa sertifikaatti koskemaan kaikkia toimipisteitä. Tavoitteemme on toteutumassa ennen ensi kesää. Ympäristöasioita ei käsitellä irrallisena ilmiöinä vaan osana päivittäistä toimintaamme. Projektin lähtökohtana on ollut jo olemassa olevat toimintatavat ja – ohjeet. Käytäntöjä on arvioitu ja tarvittaessa muutettu niiden ympäristövaikutusten perusteella. Emme ole rakentaneet uutta järjestelmää, vaan sisällyttäneet ympäristönäkökulman osaksi toimintajärjestelmäämme. Mehiläisessä on vuodesta 2005 ollut sertifioitu ISO 9001:2008 laatujärjestelmä.

Arjen pienet muutokset moninkertaistavat säästöjä

Merkittävimmät ympäristövaikutukset Mehiläisen toiminnassa liittyvät energiakulutukseen ja jätteiden syntyyn. Jokainen Mehiläisen toimipaikoista laatii oman ympäristöohjelmansa, jolla pyritään vaikuttamaan ympäristöä kuormittaviin asioihin ja toimintatapoihin. Osa asioista edellyttää yritystason toimenpiteitä ja linjauksia. Jatkossa esimerkiksi kiinnitämme entistä enemmän huomiota tarvikkeiden pakkauskäytäntöihin ja logistiikkaan jo hankintapäätöksiä tehdessämme.

Suurin osa ympäristöä säästävistä toiminnoista syntyy kuitenkin arjen työssä, jokaisen yksittäisen työntekijän valinnoissa. Ympäristöasiat tulevat siirtymään kiinteäksi osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Toimintatapamuutokset voivat olla hyvinkin pieniä, mutta kun muutokset moninkertaistuvat isossa konsernissa, puhutaan jo erittäin merkityksellisistä asioista. Muutosten lopullisia vaikutuksia on vaikea arvioida, kun huomioimme muutosten siirtymisen myös kunkin yksittäisen työntekijän yksityiselämän puolelle.

Turun Mehiläiselle myönnetty ISO 14001 – ympäristösertifikaatti kattaa Kauppiaskadun, Kupittaan Aseman sekä Artukaisten toimipisteet

Turku toimi pilottina Mehiläisen konsernissa 2008 syksyllä käynnistyneelle ympäristöprojektille. Ympäristöasiaan turkulaiset tarttuivat heti innostuneesti ja me-henkisesti. Projektiryhmä analysoi yhdessä henkilöstön kanssa olemassa olevia ympäristövaikutuksia ja valitsi toiminnan muutoskohteiksi merkittävimmät ympäristönäkökohdat:

  • sähkön kulutuksen,
  • jätteiden määrän ja
  • paperin kulutuksen.

Työ on jo tässä vaiheessa johtanut tuloksiin! Tämä on kuitenkin edellyttänyt mahdollisten uusien toimintatapojen kriittistä arviointia, koska liian nopeat johtopäätökset voivat muuttua pitkän aikavälin tarkastelussa ympäristölle lisärasitteeksi ellei arvioinnin kohteena ole koko tuotantoprosessi.

Turun pilotissa opitut asiat hyödyntävät jatkossa kaikkia muita Mehiläisen toimipisteitä heidän omassa ympäristötyössään.