Itsepiirretty kortti äidille

Yksilöllistä asumispalvelua ainutlaatuisille ihmisille

Palvelukotimme tarjoavat yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua asumispalvelua kehitys- ja vaikeavammaisille sekä autistisille nuorille ja aikuisille. Lisäksi tarjoamme vammaisten lasten lyhytaikaishoitoa.

Vammaispalveluiden tavoitteet

Palvelumme lähtökohtana ovat kunkin ihmisen ainutlaatuiset ominaisuudet, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tuen tarpeet. Tuemme asukasta omiin valintoihin ja heidän itsensä näköiseen elämään. Tavoitteena on vahvistaa yksilön omia elämänhallintataitoja sekä itsenäistä ja omatoimista selviytymistä. Tarjoamme yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa apua, tukea, ohjausta ja kannustusta. Seuramme aktiivisesti tuen tarpeen mahdollisia vaihteluita ja porrastamme palvelua muuttuvien tilanteiden mukaan.

Tuemme asukkaitamme ympäristön palveluiden käyttöön ja täyteen osallisuuteen yhteiskunnassa. Asukkailla on mahdollisuus opiskeluun, työskentelyyn tai päivätoimintaan osallistumiseen ja mielekkääseen arkeen.

Lisätietoa vammaispalveluista

 

Jaa