Vaikuttavatko hoidot parisuhteeseeni?

Lapsettomuus herättää usein voimakkaita tunteita ja vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin. Se voi koetella itsetuntoa ja seksuaalista identiteettiä, ja vaikuttaa parisuhteeseen, muihin sosiaalisiin suhteisiin ja jopa taloudelliseen tilanteeseen.

Parisuhteessa lapsettomuus on kriisi, josta puhuminen jopa omalle kumppanille voi olla vaikeaa. Felicitaksen hoitotiimiin kuuluu pari - ja seksuaaliterapeutti, joka on käytettävissänne lapsettomuusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lapsettomuus vaikuttaa parisuhteeseen

Suurinta osaa yhdessä koettu kriisi lähentää ja parisuhde lujittuu. Toisaalta lapsettomuus voi nostaa vanhat ongelmat esiin ja aiheuttaa uusia. Jokainen pari on omanlaisensa – lisäksi naiset ja miehet luontaisesti reagoivat eri tavoin. Nainen voi esimerkiksi kokea, että mies on välinpitämätön vetäytyessään parisuhteessa sivummalle. Kuitenkin mies vain yrittää välttää avuttomuuden tunteen siitä, ettei voi poistaa lapsettomuutta eikä kumppanin tuskaa.

Mehiläinen Felicitaksen terapeuttien kanssa voitte pohtia, miten käsitellä lapsettomuutta parisuhteessa, kuinka tukea puolisoa ja millaisia tapoja teillä kummallakin on käsitellä asiaa. Jo muutama keskustelu voi tarjota tärkeitä näkökulmia. Jos taakkaa ei jaeta, se jää toisen yksin kannettavaksi.

Puhumisen vaikea taito

Lapsettomuus on yksityinen asia, joten siitä puhuminen ulkopuolisille, jopa omalle kumppanille, voi olla vaikeaa. Parisuhde voi kärsiä puhumisen tai puhumattomuuden pelosta.

Parisuhdeongelmat ovat tavallisia, kun lapsettomuuden syy on todettu vain toisessa osapuolessa. Normaali pettymyksen ja kiukun tunteiden käsittely hankaloituu. Tässä tilanteessa toinen voi jopa kehottaa kumppaniaan hakeutumaan uuteen parisuhteeseen, jotta edes tämä saisi lapsen.

Vaikutus seksuaalisuuteen?

Seksuaalisuus on ihmiselämän herkkä alue, johon erilaiset vaikeudet helposti heijastuvat. Seksi saattaa muistuttaa lapsettomuudesta. Seksin päätavoitteeksi voi nousta raskauden alkuun saattaminen, jolloin seksuaaliset tunteet ja hellyys jäävät taka-alalle. Vaikka raskaus alkaisikin lapsettomuushoitojen ansiosta, jotkut saattavat surra sitä, että he eivät keskenään rakastelemalla voineet luoda uutta elämää.

Toivosta epätoivoon

Parhaatkaan hoitomuodot eivät välttämättä saa raskautta alkamaan. Päätös hoitojen lopettamisesta on usein vaikea. Keskustelu ulkopuolisen ammattiauttajan kanssa tarjoaa uutta näkökulmaa. Lopullinen päätös hoitojen lopettamisesta käynnistää surutyöprosessin, jonka loppupuolella elämään löytyy uutta iloa ja merkitystä. Muut ratkaisut, kuten adoptio, sijaisvanhemmuus tai päätös kaksinolosta, tulevat tasavertaisina vaihtoehtoina mahdollisiksi.

Psyykkinen tuki tarpeen

Lääketieteellinen huippuosaaminen ei yksin riitä lapsettomuuspotilaiden hoidossa, koska ruumis ja mieli ovat yhtä eikä niitä voi erottaa. Epäonnistuminen lapsen saamisessa herättää voimakkaita tunteita, esimerkiksi epäuskoa, häpeää, kateutta ja raivoa. Psyykkisen työn ammattilaisen panos onkin osoittautunut tärkeäksi lapsettomuuden hoidossa. Tukea saatetaan tarvita hoitojen kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeää se on monille tutkimuksiin ja hoitoihin hakeuduttaessa, hoitojen lopettamista harkittaessa sekä mietittäessä lahjoitettujen sukusolujen käyttöä. Kaikille lapsettomuushoidot eivät ole ratkaisu lapsettomuuteen, ja tuolloin asiantunteva keskusteluapu selkiyttää päätöksentekoa.

Raskaus lapsettomuushoitojen jälkeen

Myös hoitojen avulla raskaaksi tulleet saattavat tarvita psykologista tukea. Kun raskautta on toivottu vuosia, voivat raskauteen liittyvät menettämisen pelot ja vanhemmuuteen liittyvät paineet ja epävarmuuden tunteet olla suuria. Ammatti-ihmisen tuki antaa mahdollisuuden onnellisempaan ja nautittavampaan odotusaikaan.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Sirpa Eviö
LT, Naistentautien ja synnytysten el, gyn.endokrin
Henriikka Henttu
LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Kati Härkönen
LT, naistentautien ja synn.erikoislääkäri
9.4
Tarja Olkinuora
LT, naistentautien ja synn. erikoislääkäri
9.9