Sepelvaltimoiden pallolaajennusta seurataan ruudulta läpivalaisun avulla.Mehiläisen sydäntutkimusosastolla on tehty tuhansia pallolaajennuksia jo kahden vuosikymmenen aikana. Toimenpide helpottaa oleellisesti sepelvaltimotaudin oireita ja parantaa elämänlaatua.

Tie sydämen pallolaajennukseen käy varjoainekuvauksen kautta. Se tehdään, jos ihmisellä on merkittäviä sepelvaltimotautiin viittaavia oireita, kuten rasituksessa tai levossa ilmeneviä rintakipuja, painon tunnetta tai hengenahdistusta.

– Varjoainekuvaus on joskus paikallaan myös eräissä epätyypillisissä oireissa, jotka viittaavat sepelvaltimotautiin. Oireena saattaa olla esimerkiksi selittämätön suorituskyvyn lasku, joka antaa aiheen epäillä sydämen kuntoa, sanoo kardiologian erikoislääkäri Joachim Stjernvall Töölön Mehiläisestä.

Oikea remontti sydämelle

Sydämen tilaa voidaan ensin kartoittaa levossa, rasituksessa tai pitkäaikaisseurannassa tehtävän sydänfilmin ja ultraäänitutkimuksen avulla, mutta vasta varjoainekuvauksessa saadaan täsmällinen tieto sepelvaltimoiden rakenteesta, ahtaumista ja niiden vaikeusasteesta.

– Pelkkien oireiden ja rasitustestien perusteella ei aina pystytä määrittämään riittävän luotettavasti oikeaa hoitovaihtoehtoa, huomauttaa kardiologian erikoislääkäri Tapio Aalto.

Mehiläisen sydäntutkimusosastolla Töölössä tehdään vuosittain satoja varjoainekuvauksia. Tutkimuksessa selviää, onko oikea hoitovaihtoehto lääkehoito, pallolaajennus vai ohitusleikkaus.

Lievässä sepelvaltimotaudissa, jossa potilaan suorituskyky on hyvä, hoidoksi soveltuu yleensä lääkehoito ja riskitekijöiden minimointi. Riskitekijöitä ovat kohonnut veren kolesteroli, korkea verenpaine, diabetes, tupakointi, vähäinen liikunta ja taudin esiintyminen suvussa.

Pallolaajennusta tai ohitusleikkausta tarvitaan, kun sepelvaltimoahtaumien oireet haittaavat merkittävästi normaalia elämää, eikä lääkehoito tuo riittävää helpotusta.

– Useimmissa tapauksissa sydämen verenkierto pystytään korjaamaan riittävästi pallolaajennuksella ja vain kaikkein hankalimmissa tapauksissa päädytään ohitusleikkaukseen, Aalto kertoo.

Pallo avaa ahtauman

Pallolaajennuksella voidaan hoitaa yhtä tai useampaa sepelvaltimoahtaumaa. Toimenpide tehdään nykyisin yleensä varjoainekuvauksen jatkoksi.

Potilaan kannalta pallolaajennus tuntuu samanlaiselta kuin itse varjoainekuvaus. Etukäteen pitää olla syömättä ja juomatta. Ennen toimenpidettä annetaan esilääkitys, joka rentouttaa muttei estä keskustelemasta henkilökunnan kanssa. Pallolaajennukseen menee aikaa yleensä noin 45 minuuttia.

Toimenpiteessä ujutetaan ranne- tai nivusvaltimoa pitkin sydämen alueelle katetri, jonka kautta pujotetaan ohut lanka sepelvaltimossa olevan ahtauman läpi. Toimenpidettä seurataan ruudulta läpivalaisun avulla.

Langan päällä oleva sylinterimäinen pallo täytetään varjoaineella, jolloin se puristaa ahtauman suonen seinämää vasten, avaa tukoksen ja päästää veren kiertämään normaalisti suonessa.

Lopuksi ahtaumakohtaan viedään vielä verkkoputki eli stentti, joka estää laajennettua kohtaa painumasta kasaan.

Kardiologian erikoislääkärit Joachim Stjernvall ja Tapio Aalto.– Joillakin potilailla käytetään verkkoa, jossa on arpikudoksen muodostumista estävää lääkeainetta. Erikoisverkko laitetaan esimerkiksi diabeetikoille tai potilaille, joilla on pienikokoiset suonet tai taipumusta arpikudoksen muodostumiseen, Stjernvall kertoo.

Huomenna kotiin

Pallolaajennus on potilaalle huomattavasti kevyempi toimenpide kuin ohitusleikkaus, josta toipumiseen menee kuukausia.

– Pallolaajennuksen jälkeen potilas pääsee yleensä kotiin jo seuraavana päivänä ja töihin muutaman päivän päästä, Aalto lupaa.

Vaikka ahtauma on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, on sydänpotilaan oltava jatkossakin tarkka elintapojensa ja lääkehoidon suhteen. Kohonneeseen verenpaineeseen, korkeaan kolesteroliin ja diabetekseen määrätyt lääkitykset ja seurannat jatkuvat, jos riskitekijät ovat tallella.

– On tärkeää muistaa myös säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio, tupakoinnin lopetus ja ylipainon pudotus, jotka osaltaan ehkäisevät sepelvaltimotaudin etenemistä, Stjernberg muistuttaa.

Mehiläisen sydäntutkimusosasto on yksityissektorilla tällä hetkellä ainoa yksikkö, joka tekee pallolaajennuksia. Toimenpiteeseen voi päästä jopa viikon sisällä, jos oireet ovat huolestuttavia. Sydäntutkimusosaston kanssa pystyy sopimaan toimenpideajan, joka sopii parhaiten omaan aikatauluun.

www.mehilainen.fi/sydan

Mehiläisen Sydäntutkimusosaston ajanvaraukset ma-to klo 7.30-15.00 ja pe klo 7.30-12.00:
010 414 4220

Jaa