Needs review

Asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä astui voimaan 1.1.2014. Asetuksen tavoitteena on tunnistaa työperäiset sairaudet, ehkäistä työkyvyttömyyttä, kaventaa terveyseroja ja hallita työkykyisyyttä. Tarkoituksena on parantaa työterveyshuollon vaikuttavuutta ja vahvistaa työterveysyhteistyötä. Työterveyshuollon painopistettä halutaan muuttaa edistämään entistä paremmin työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä ehkäisemään työkyvyttömyyttä. Työpaikkaselvitysten merkitys tulee kasvamaan.

 Uusi asetus selkiyttää työterveyshuollon tehtäviä, työnjakoa ja yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. Yhteistyötä tiivistetään etenkin työkykyisyyttä arvioitaessa. Yhteistyön periaatteina painottuvat selvillä oleminen, varautuminen ja osallistuminen. Terveystarkastuksissa painotus siirtyy työkyvyn seurantaan. Henkilökohtainen terveyssuunnitelma tähtää työssä jatkamisen mahdollisuuden parantamiseen.

Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön tulee uutena toimijana mukaan sosiaalialan asiantuntija, joka vastaa sosiaalialan kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta.

Muutoksen taustalla on työmarkkinaosapuolten keskustelut työurien pidentämisen tarpeesta Suomessa. Uusi asetus on valmisteltu yhdessä viranomaisen sekä työelämän ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa ja se perustuu työterveyshuollon kehittämistyöryhmän ehdotuksiin.

Lisätietoja:

Työterveyshuolto entistä paremmin tukemaan työntekijän terveyttä ja työkykyä

Valtioneuvoston asetus 708/2013, voimassa 1.1.2014 alkaen

 

Jaa