Päivitetty 9.3.2012

Mehiläisen työkykypalveluissa aloitti syksyllä 2011 työvalmentaja, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Työvalmentaja auttaa löytämään käytännön ratkaisuja osatyökykyisten työssä jatkamiseen. Hän toimii erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta työvalmentajan asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa.

Esimiehet ja henkilöstöhallinto voivat käyttää työvalmentajan osaamista tukiessaan työntekijää tilanteessa, jossa hänen työkykynsä ei ole entisellään. Työntekijän jouduttua pitkälle sairauslomalle työterveyslääkäri voi yrityksen suostumuksella konsultoida työvalmentajaa, joka pohtii yhdessä työntekijän kanssa erilaisia työhönpaluun mahdollisuuksia. Myös vakuutusyhtiöt voivat käyttää työvalmentajan palveluita, jos sairaus tai tapaturma estää työntekijää palaamasta entiseen työhönsä.

Varhaiset ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat tärkeitä henkilön työhön paluun helpottamisessa. Niillä voidaan myös pienentää ennenaikaisen eläköitymisen riskiä.

Työvalmentajan palveluita tarjotaan omana kokonaisuutenaan, joten niitä voivat hankkia myös muut kuin Mehiläisen asiakasyritykset.

Lisätietoja antaa:

Riia Astola-Pöllänen
työvalmentaja
riia.astola-pollanen(at)mehilainen.fi

Jaa