Biotie Therapies kehittää entistä turvallisempia ja tehokkaampia lääkkeitä. Tutkija Jonna Nieminen (vas.) ja tutkimusassistentti Tuula Lindholm työssään.Biotie Therapies –bioteknologiayhtiössä ajatellaan, että asiantuntijaorganisaation tärkein tekijä on ihminen. Yritys työllistää Turussa 37 alansa huippuasiantuntijaa ja panostaa voimakkaasti ennaltaehkäisevään työterveyteen. Sairauspoissaolot ovat Biotiellä ennätyksellisen pieniä ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä.

Turkulainen Biotie Therapies kehittää alkoholiriippuvuuteen uudenlaista lääkettä, nalmefeeniä, josta odotetaan apua myös tupakka- ja pelihimoon. Työn alla on koko joukko muitakin innovatiivisia lääkeaihioita, joista pisimmällä on biologinen vasta-ainelääke nivelreumaan, uusi skitsofrenialääke sekä ensimmäinen potentiaalisesti tautimekanismiin vaikuttava tablettilääke keuhkoahtaumatautiin.

-Työterveyspalveluiden on oltava kattavia ja helposti saatavilla, Timo Veromaa toteaa.- Kaikkea tutkimustyötä ei suinkaan tehdä itse, vaan tämä on kuin laivanrakennusta. Meillä on sopimuksia yli 400 palvelutarjoajan kanssa, ostamme tutkimuspalveluja eri puolilta maailmaa ja teemme monitieteellistä yhteistyötä akateemisten ja teollisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Helsingin pörssissä olemme yhä ehkä erikoisuus, mutta vastaavia pörssilistattuja lääkekehitysyhtiöitä on Euroopassa jo noin 150, toimitusjohtaja Timo Veromaa kertoo.

Biotie Therapies tunnetaan Turun seudulla pioneerina myös työterveysasioissa. Vuonna 1992 perustettu yritys oli alueella ensimmäisiä, joka otti käyttöön työntekijöilleen työterveyden laajennetun palvelumallin ja yhdisti siihen kattavan sairauskuluvakuutuksen. Yhteistyö Mehiläisen kanssa alkoi kymmenkunta vuotta sitten.

Mehiläiseen päädyttiin, koska Mehiläisellä on tarjota laajasti korkeatasoisia työterveyspalveluja. Kokonaisvaltainen sopimus kattaa myös esimerkiksi ravitsemusterapeutin palvelut, erikoislääkäripalvelut työterveyslääkärin lähetteellä ja monipuoliset jatkotutkimukset mukaan lukien magneetti- ja tietokonetomografiatutkimukset. 

-Se on suhteellisen pieni investointi yhtiöltä, mutta henkilöstön korkealle arvostama etuus. Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio, jolle henkilöstö on kaikkein tärkein resurssi, Veromaa toteaa.

Henkilöstöpäällikkö Kristiina Salaterä siirtyi Biotielle kansainvälisestä IT-alan yrityksestä kuutisen vuotta sitten.

- Voin itse todistaa Biotie-hengen olemassaolon. Hyvä huolenpito henkilöstöstä on varmasti ollut yksi keskeinen ja motivoiva tekijä sen syntymisessä, Salaterä toteaa.

Tukea kun sitä tarvitaan

Biotien yhteyshenkilönä toimii Turun Mehiläisessä työterveyshoitaja Iiris Pääkkönen. Omalääkäriksi on juuri palannut työterveyteen erikoistunut Heikki Friman.

Kristiina Salaterä sanoo, että henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen on yksi Biotien henkilöstöstrategian kulmakivistä. Kumppanuus Mehiläisen kanssa alkoi kymmenkunta vuotta sitten.- Läheinen kumppanuus, aktiivisuus ja aloitteellisuus on meille ensiarvoista työterveysasioissa. Tarvitsemme joustavaa, yksilöllistä ja ammattitaitoista palvelua ja perehtyneisyyttä erityisongelmiimme. Meille on hyvin tärkeää, että yhteyshenkilöt ovat helposti tavoitettavissa ja asiat pystytään selvittämään nopeasti, Kristiina Salaterä korostaa.
 

Henkilöstön keski-ikä on Biotien Turun tutkimuskeskuksessa 43 vuotta. Tutkimus- ja kehitysryhmien tutkijoilla työn haasteet liittyvät tiukkoihin projektiaikatauluihin ja matkustamiseen, joka kuormittaa myös fyysisesti. Biotie Therapies on kasvuhakuinen, pääomasijoittajien seuraama pörssiyhtiö, mikä tuo omat paineensa. Matkan varrella on koettu myös fuusioita ja irtisanomisia.

- Viime vuonna toimintaa integroitiin yhteen uuden saksalaisen tytäryhtiömme kanssa. Uudessa tutkimuskeskuksessamme Radebeulissa työskentelee 44 työntekijää. Integraatio on ollut poikkeuksellisen iso haaste ja olemme halunneet tukea henkilöstöämme parhaalla mahdollisella tavalla integraatiovaiheen aikana. Mehiläisen työpsykologi on ollut tukenamme, kun lähdimme hakemaan työkaluja käsitellä muutoksen tuomia paineita.

Hyvä huolenpito sitouttaa

Laboratoriohenkilökuntaa kuormittavat muun muassa istumatyö ja yksipuoliset, staattiset työasennot. Pipetointeja tehdään paljon, tällöin käsiä joudutaan pitämään pitkään koholla.  Tutkimustyössä on joskus välttämätöntä käsitellä vaarallisiksi luokiteltuja aineita ja siksi on tärkeää tuntea oikeat työskentelytavat. Salaterä toteaa, että työterveyshuollon tekemät työpaikkakäynnit ovat tässä avainasemassa.

- Jos jonkun osaston tai henkilöstöryhmän käynnit työterveyshuollossa liittyvät samankaltaisiin oireisiin, ryhdytään syytä selvittämään ja asia tuodaan esiin yleisellä tasolla ja yksityisyyden suoja huomioiden työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Selvitysten pohjalta olemme osanneet ehdottaa esimerkiksi ergonomiakäyntejä, Iiris Pääkkönen kertoo.

Kemikaaliseuranta tukee säännöllisten työterveystarkastusten suunnittelua.
 

- Aloitimme noin viisi vuotta sitten Mehiläisen aloitteesta kirjapidon ja kirjaamme ylös kunkin työntekijän vuoden mittaan käyttämät liuottimet ja syöpää aiheuttavat tai perimään vaurioittavat ASA-aineet yksilöidysti. Käytäntö on todella hyvä, työsuojeluvaltuutettu, tutkimusassistentti Tuula Lindholm sanoo.
 

Mehiläisen asiantuntemusta hyödynnetään myös TYKY-toiminnassa ja virkistyspäivinä. Työterveys on järjestänyt Biotiellä muun muassa taukojumppaa, niska-hartiaryhmiä, ensiapuluentoja, luentoja työyhteisön dynamiikasta ja jaksamisesta sekä hyvästä ravitsemuksesta.

-Teemme parhaillaan työhyvinvointikartoitusta. Meillä on myös hyvin aktiivinen työsuojelutoimikunta. Haluamme panostaa voimakkaasti ennaltaehkäisevään työterveyteen ja Mehiläinen on kyennyt tukemaan meitä tässä hyvin. Sairauspoissaolot ovat meillä aivan ennätyksellisen pienet ja henkilöstön vaihtuvuus on todella vähäistä, Kristiina Salaterä kertoo.

Jaa