Liiketoimintajohtaja Tapio VirtaTyöterveyslehteen kirjoittamani pääkirjoituksen otsikko vuonna 2003 oli ”Työterveyden rooli vahvistuu”. Nyt – 8 vuotta myöhemmin – pääkirjoitukseni otsikko on yhä ajankohtainen. Kirjoitin pääkirjoituksessani muun muassa seuraavasti:

Monestakin syystä tulevaisuudessa työterveyden rooli aikuisväestön terveyspalvelujen tuottajana tulee entisestään korostumaan ja myös muuttumaan.

Työelämän muutosten myötä työkyvyn ja työhyvinvoinnin merkitys kasvaa ja sen edistämisen tärkeys oivalletaan. Työkyvyn moniulotteisuus ja riippuvuussuhteet ymmärretään entistä paremmin. Kun työntekijän rooli myös yrityksen tuloksentekijänä ymmärretään, työterveyden merkitys saa uuden ulottuvuuden. Työkykyä edistävä toimintaa jalostuu ja vaikuttavuus lisääntyy. Korkealaatuisella, nopealla ja joustavalla sairaanhoidolla on keskeinen merkitys työkyvyn edistäjänä.

Tämä kaikki edellyttää työterveydeltä laajaa osaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Asiakasyritysten toimialasta riippuen saatetaan tarvita myös monenlaista erityisosaamista. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän ymmärrystä ja tietoa organisaatioon vaikuttavista tekijöistä.

Työterveyden toimintakenttä on haasteellinen. Työterveydeltä odotetaan uudenlaista otetta. Uusien toimintatapojen ja työkalujen lisäksi tarvitaan uudistumiskykyä ja ennakkoluulottomuutta.

Mehiläisen Työterveys on omalta osaltaan valmis vastaamaan haasteeseen.

Yllä oleva on suoraa lainausta tammikuussa 2003 kirjoittamastani pääkirjoituksesta. Kyseiset asiat ovat edelleen entistäkin tärkeämpiä.

Keskustelu työhyvinvoinnista ja sen merkityksestä käy vilkkaana. Työurien pidentämiseen haetaan ratkaisuja. Alkuvuodesta 2010 Ahtelan työryhmä teki ehdotuksia, joilla mahdollistettaisiin työurien pidentäminen. Asiantuntijat näkevät nimenomaan työterveyshuollon olevan yksi keskeisistä toimijoista, kun työkykyä pyritään ylläpitämään ja työhyvinvointia edistämään. Tässä lehdessä EK:n ylilääkäri Jan Schugk korostaa työhyvinvoinnin merkitystä yritysten tuottavuustekijänä. Jan Schugk tuo esille myös työterveyshuollon tärkeän roolin työkyvyttömyyden uhan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.

Kuten vuoden 2003 pääkirjoituksessaon havaittavisssa, Mehiläinen on jo vuosia sitten tunnistanut nämä haasteet sekä työterveyden mahdollisuudet vaikuttaa ja olla aloitteellinen. Näkemyksemme on ohjannut Mehiläisen työterveyden palvelukonseptin ja työkalujen kehittämistä. Mehiläisen TYÖkuntoon-, TULEkuntoon- ja MIELIkuntoon toimintamallit sairauspoissaolojen ja työkykyriskien hallintaan ovat jo vakiinnuttaneet paikkansa työkykyä ylläpitävinä ja työhyvinvointia edistävinä ratkaisuna.

Kehittämistyö jatkuu tulevaisuudessakin vahvana. Esimerkkinä Mehiläisen kehittyvistä ja laajentuvista palveluista mainittakoon vuoden 2011 aikana toimintansa aloittava työhyvinvointipalvelut-yksikkö, joka tuo asiakkaidemme käyttöön uusia palveluita nimenomaan työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Toivotan kaikille asiakkaillemme oikein hyvää loppuvuotta!

Tapio Virta
Liiketoimintajohtaja
Mehiläinen Työterveys

Jaa