Needs review

Taloustutkimus Oy:n riippumattomassa tutkimuksessa* joulukuussa 2011 runsas tuhat yrityspäättäjää arvioi suomalaisia työterveyspalveluita sekä niitä tuottavien yritysten yrityskuvia.

Mehiläinen menestyi yrityskuvatutkimuksessa erinomaisesti. Mehiläinen on toimialan arvostetuin ja imagoltaan vahvin työterveyspalveluita tarjoava yritys.

Mehiläinen saa alan parhaan yleisarvosanan 8,29 (asteikko 4-10). Arvosana on pysynyt lähes muuttumattomana viimeisten viiden vuoden ajan (vaihteluväli 8,21–8,30). Mehiläisen työterveyspalvelut tuntee lähes kaksi kolmesta vastaajasta, mikä on tutkimuksen paras tulos.

Mehiläinen menestyi yrityskuvatutkimuksessa erinomaisesti. Mehiläinen on toimialan arvostetuin ja imagoltaan vahvin työterveyspalveluita tarjoava yritys

Yrityspäättäjät arvioivat Mehiläisen työterveyspalveluiden parhaiksi vahvuuksiksi henkilökunnan ammattitaidon ja luotettavuuden. Myös työterveysosaamista, palvelujen laatutasoa, asiakaspalvelua ja palvelutarjontaa arvostettiin.

Lähes kaikilla yrityskuvamittareilla arvioituna Mehiläinen sijoittuu vertailussa kahden parhaan joukkoon. Asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kehittämis­orientoituneisuuteen toivottiin parannusta, vaikka myös näissä osa-alueissa Mehiläinen sai hyvät arvosanat. Kaikkien yrityskuvamuuttujien vahvuus- ja heikkousarvioinnissa Mehiläinen menestyi tutkimuksessa parhaiten.

Yrityspäättäjät arvioivat Mehiläisen työterveyspalveluiden parhaiksi vahvuuksiksi henkilökunnan ammattitaidon ja luotettavuuden.

”Hyvä tutkimustuloksemme on pitkäjänteisen kehitystyömme tulosta. Panostus kehittämiseen näkyy myös siten, että Mehiläisen lähes kaikkien yrityskuvatekijöiden arviot olivat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Mehiläisen Työelämäpalveluissa haluamme olla eturivin ratkaisuntuottaja ja suunnannäyttäjä suomalaisen työelämän kehittämisessä”, kertoo Työelämäpalveluiden liiketoimintajohtaja Tapio Virta Mehiläisestä.

Tutkimustulokset ovat linjassa Mehiläisen oman asiakastyytyväisyyskyselyn** kanssa. Sen perusteella yhdeksän kymmenestä asiakkaasta suosittelisi Mehiläisen palveluita kollegoilleen.

Tutkimuksen taustaa

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen syys-marraskuussa 2011 kirje- ja internetkyselyin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämän päättäjien mielipiteitä yrityksistä, joiden kanssa vastaaja on tekemisissä tai jotka hän muuten tuntee riittävän hyvin. Toimialalta tutkittiin kymmenen yritystä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1496 vastaajaa, josta työterveyspalveluja arvioi 1011 henkilöä.  Vastaajat olivat eri alojen yritysten ylintä johtoa, keskijohtoa ja muita päättävässä asemassa olevia henkilöitä teollisuuden, kaupan ja palvelujen alalta. Maantieteellisesti otos kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä.