HomeHome
Ajanvaraus
FI

Ajanvaraus

Haku

Valikko

OmaMehiläinen-verkkopalvelu – usein kysyttyä?

Voinko rekisteröityä OmaMehiläiseen, vaikka en ole aiemmin asioinut Mehiläisellä?

Kyllä voit. Palveluun voi kirjautua sisään kuka tahansa omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Käynti- ja tapahtumahistoriaa löytyy palvelusta valmiina kuitenkin ainoastaan aiemmin Mehiläisellä asioinneilta henkilöiltä.

Yritin kirjautua sisään verkkopankkitunnuksillani, mutta kirjautuminen ei onnistu. Mitä teen?

Ongelmissa verkkopankkitunnusten kanssa suosittelemme kääntymään oman pankkisi puoleen.

Tunnistauduin verkkopankkitunnuksillani, mutta nyt olen jumissa rekisteröitymisvaiheessa. Mitä teen?

Varmista, että kaikki pakolliset kentät on täytetty ja olet hyväksynyt palvelun ehdot. Palvelun käyttöönotto edellyttää pakollisten tietojen täyttämistä ja ehtojen hyväksymistä.

Meillä on puolisoni kanssa yhteiset verkkopankkitunnukset. Voinko rekisteröityä näillä OmaMehiläiseen?

OmaMehiläiseen rekisteröidytään ja kirjaudutaan sisään aina omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Verkkopankkitunnukset ovat aina henkilökohtaiset ja vain yhden henkilön nimissä, vaikka pankkitili olisikin yhteinen. OmaMehiläiseen saa rekisteröityä ja kirjautua sisään ainoastaan se henkilö, kenen nimissä verkkopankkitunnukset ovat. Jos verkkopankkitunnukset ovat puolisosi nimissä, sinun täytyy hankkia omissa nimissäsi olevat verkkopankkitunnukset rekisteröityäksesi OmaMehiläiseen.

Kuka näkee OmaMehiläisessä olevat terveys- ja potilastietoni?

Vain sinä itse näet OmaMehiläisen kautta Mehiläisen potilastietojärjestelmässä olevat terveystietosi otettuasi OmaMehiläinen-palvelun käyttöösi. Ainoastaan lisäämällä henkilön perheprofiiliisi ja sallimalla erikseen hänelle terveystietojesi näkemisen ja hallitseminen, myös hän näkee OmaMehiläisessä olevat tietosi. Lisäksi voit OmaMehiläisen tietosuoja-asetuksissa sallia hoitoosi osallistuvien Mehiläisen asiantuntijoiden nähdä itse OmaMehiläiseen lisäämiäsi tietoja (mm. rokotteet, omat kirjaukset, painonhallinta ja verenpaine).

En halua vastaanottaa sähköposti- ja tekstiviestimuistutuksia OmaMehiläisen muistilistalle tulevista asioista. Miten voin kieltäytyä näistä?

Omia viestiasetuksiasi voit hallita OmaMehiläisen profiilin hallinnassa. Kieltämällä palveluviestit, et enää jatkossa saa sähköposti- ja tekstiviestimuistutuksia lähestyvistä vastaanottoajoista, valmistuneista tutkimustuloksista, avoimista lähetteistä, vanhentuneista resepteistä tai OmaMehiläisen perheprofiilissa tapahtuneista muutoksista.

Näkeekö Mehiläisen oma hoitohenkilökuntani itse OmaMehiläiseen lisäämääni rokotuksen?

Mehiläisen hoitoosi osallistuvat asiantuntijat näkevät itse OmaMehiläiseen lisäämiäsi tietoja (mm. rokotteet, omat kirjaukset, painonhallinta ja verenpaine) ainoastaan, jos käyt erikseen sallimassa tämän OmaMehiläisen tietosuoja-asetuksissa. Huomioithan myös, että kukaan ei luvasta huolimatta katso tietojasi ja ehdota sinulle hoitotoimenpiteitä kuin erikseen niin vastaanotolla sovittaessa.

Puolisoni lähetti minulle kutsun liittyä OmaMehiläisen perheprofiiliinsa. Mitä tietoja hän minusta näkee, jos hyväksyn kutsun?

Jos hyväksyt kutsun, puolisosi näkee ainoastaan nimesi. Salliessasi erikseen hänelle terveystietojesi näkemisen ja hallitsemisen perheprofiilin hallinnassa, hän näkee kaikki OmaMehiläisessä olevat tietosi aivan kuten itsekin ne näet, ja voi mm. varata puolestasi aikoja nettiajanvarauksen kautta. Suosittelemme, että harkitset tarkasti kenelle annat oikeuden nähdä ja hallita terveystietoja OmaMehiläisen kautta.

Miksi alle 12-vuotiaan lapsen tiedot näkyvät automaattisesti huoltajalle OmaMehiläisen kautta?

On lapsen edun mukaista, että huoltaja voi tehdä rekisteröinnin ja käyttää OmaMehiläinen-palvelua virallisessa huollossaan olevan lapsen puolesta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että lasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä eikä huoltajallakaan ole yleistä oikeutta saada alle 12-vuotiaankaan lapsen tietoja. Huoltajan velvollisuus on huolehtia, että OmaMehiläisen käyttö lapsen puolesta on aina lapsen edun mukaista.

Potilaslaissa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 9§:n sanotaan: ”Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.” Edelleen, samaisen potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 7§:n mukaan: ”Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.”

Lapsella on mahdollisuus pyytää esimerkiksi hoitavaa lääkäriä kieltämään potilastietojensa näkymisen huoltajalle OmaMehiläisen kautta, jolloin lääkäri kirjaa kiellon otettuaan huomioon lapsen iän, kehitystason ja asian. Jos vanhemman huoltajuus lapseen päättyy, on vanhemmalla velvollisuus ilmoittaa asiasta Mehiläiselle, jonka jälkeen lapsen tiedot eivät enää näy huoltajalle. Mehiläisellä on myös oikeus tarkistaa huoltajuussuhteen voimassaolo Väestörekisterikeskuksesta automaattitarkistuksilla, ja tarvittaessa estää lapsen tietojen näkyminen muille kuin viralliselle huoltajalle. Katso myös tarkemmin OmaMehiläinen-käyttöehtojen kohta 5. Alaikäisen rekisteröityminen ja palvelun käyttö.

Lapseni täytti juuri 12 vuotta, enkä enää näe hänen potilastietojaan OmaMehiläisen kautta. Miksi näin on ja miten saan tiedot jälleen näkyviin?

Potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 9§:n mukaan: ”Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.”

Lain perusteluissa todetaan, että yli 12-vuotias lapsi käytännössä miltei aina voidaan katsoa kypsäksi ottamaan kantaa hoitoihinsa. Tähän perustuen lapsen täyttäessä 12 vuotta, sulkeutuu OmaMehiläinen-palvelussa näkymä hänen terveystietoihinsa automaattisesti. Jos 12 vuotta täyttäneen ja tätä vanhemman lapsen tiedot halutaan näkyvän huoltajille, pitää lapsen antaa huoltajalleen erityinen suostumus nähdä Mehiläisen potilastietojärjestelmässä olevia sekä palveluun itse syötettyjä tietoja OmaMehiläisen kautta. 12 vuotta täyttänyt voi antaa suostumuksensa allekirjoittamalla asiaa koskevan asiakirjan Mehiläisen lääkärikeskuksessa ja sallia terveystietojensa näkemisen ja käsittelyn viralliselle huoltajalleen. Tällöin sekä lapsen että huoltajan on oltava paikalla ja todistettava henkilöllisyytensä. Suostumus on annettava niin haluttaessa kummallekin vanhemmalle erikseen. 12–14-vuotiaana annettu suostumus on voimassa, kunnes lapsi täyttää 15 vuotta, jonka jälkeen lapsi voi uusia suostumuksensa vastaavalla tavalla tai rekisteröitymällä itse omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan OmaMehiläiseen ja sallia terveystietojen näkemisen ja käsittelyn huoltajalleen. Tällöin suostumus on voimassa kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, jolloin hänet poistetaan joka tapauksessa huoltajan perheprofiilista. Huomioitavaa on, että 12–17-vuotiaiden kertomustekstejä ei kuitenkaan näytetä henkilölle itselleen eikä perheprofiilissa, ellei lääkäri ole sitä erikseen sallinut.

Annettu suostumus on mahdollista peruuttaa milloin tahansa allekirjoittamalla asiakirja lääkärikeskuksessa tai yli 15-vuotiaiden osalta verkkopankkitunnuksilla palvelussa. Lapsen OmaMehiläinen-profiili ja sinne itse syötetyt tiedot kuitenkin säilyvät, vaikkei hän enää ole huoltajan perheprofiilissa, joten lapsi voi katsella ja käsitellä OmaMehiläisessä olevia tietojaan itse kirjautumalla palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan. Alaikäisen osalta on hyvä huomata, että katselu- ja käsittelyoikeuden voi antaa ainoastaan viralliselle huoltajalleen, toisin kuin täysi-ikäisen kohdalla, joka voi antaa oikeuden haluamalleen henkilölle. Katso myös tarkemmin OmaMehiläinen-käyttöehtojen kohta 5. Alaikäisen rekisteröityminen ja palvelun käyttö.

Olen alaikäinen ja rekisteröidyin OmaMehiläiseen omilla verkkopankkitunnuksillani. Miksi en voi lisätä henkilöitä perheprofiiliini?

Henkilöiden lisääminen perheprofiiliin on mahdollista ainoastaan 18 vuotta täyttäneille OmaMehiläisen käyttäjille. Alaikäinen voi olla ainoastaan virallisen huoltajansa perheprofiilissa ja hallita omien tietojensa näkymistä huoltajalleen.

Haluan lopettaa OmaMehiläinen-palvelun käytön ja irtisanoa palvelusopimukseni. Miten toimin?

OmaMehiläinen-palvelusopimuksen voi irtisanoa Mehiläisen lääkärikeskuksen kassalla allekirjoittamalla palvelusopimuksen irtisanomislomake. Irtisanoutuminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista.

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä omamehilainen@mehilainen.fi