Tahaton lapsettomuus

Tahaton lapsettomuus on psykososiaalinen ongelma, jossa lasta haluava ei syystä tai toisesta ole kykenevä lasta saamaan. Tahaton lapsettomuus voi johtua hedelmällisyyteen liittyvistä ongelmista, muusta fysiologisesta syystä tai elämäntilanteesta. Suomessa noin joka viides raskautta toivova pari kohtaa jossain elämänsä vaiheessa tahatonta lapsettomuutta. Tahaton lapsettomuus on ollut kasvussa.

Milloin kyse lapsettomuudesta?

Pariskunnalla katsotaan olevan lapsettomuusongelma silloin, jos raskaus ei ole alkanut vuoden sisällä suojaamattomien, säännöllisten yhdyntöjen jälkeen tai mikäli raskaus keskeytyy toistuvasti. Tahaton lapsettomuus voi johtua joko, miehestä, naisesta tai molemmista. Aina lapsettomuuden syytä ei saada selville. Itsensä lapsettomiksi voivat kokea myös yksinelävät tai samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa parisuhteessa olevat. Tämän lisäksi lapsettomuus voi olla myös ns. sekundääristä lapsettomuutta eli pariskunta haluaa saada enemmän lapsia, mutta ei saa.

Syynä heikentynyt hedelmällisyys

Heikentynyt hedelmällisyys on useimmiten ensisijainen syy lapsettomuuteen. Hedelmällisyys heikkenee naisilla ja miehillä iän myötä. Muita hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: yli- ja alipaino, tupakointi, alkoholinkäyttö, tietyt lääkeaineet ja anaboliset steroidit.

Tahattoman lapsettomuuden hoito

Hedelmättömyyden hoidolla tarkoitetaan lääketieteellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoitus on parantaa raskauden alkamisen todennäköisyyttä. Hedelmöityslaki ei rajoita hoitojen antamista esimerkiksi iän, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai siviilisäädyn perusteella.

Tahaton lapsettomuus ei kuitenkaan ole vain lääketieteellinen tai biologinen ongelma, vaan usein myös psykososiaalinen kriisi. Tahattomaan lapsettomuuteen liittyy vaikeasti käsiteltäviä tunteita ja stressiä. Psykologinen tuki on tärkeä apu asian käsittelyssä.

Vaihtoehtoja tahattoman lapsettomuuden hoitamiseen tai siitä selviämiseen on useita. Lasta haluava voi hakeutua hedelmöityshoitoihin, harkita lapsen adoptoimista tai myös toimia sijais- tai tukivanhempana. Osa tahatonta lapsettomuutta kokeva valitsee lapsettoman elämän. Sijaissynnytykset eivät ole sallittuja Suomessa.

Lue lisää aiheeseen liittyvää:

Hedelmällisyysneuvola >> 

www.felicitas.fi 

Asiantuntijat ja toimipisteet

Sirpa Eviö
LT, Naistentautien ja synnytysten el, gyn.endokrin
Henriikka Henttu
LL, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
Tarja Olkinuora
LT, naistentautien ja synn. erikoislääkäri
9.9
Kari Ratsula
LKT, Naistentautien ja synn.erikoislääkäri