Hiekkaan piirretty sydän

Sydänkohtaus eli sydäninfarkti on äkillisen hapenpuutteen aiheuttama kuolio sydänlihaksessa. Se johtuu äkillisestä tukoksesta sydämen sepelvaltimossa.

Infarkti tai sydänlihaskuolio syntyy, jos tukosta ei saada ajoissa avattua. Joskus sen aiheuttaa järkytyksen aiheuttama sydänhalvaus takotsubo.

Mistä sydänkohtaus johtuu?

Sydäninfarktin taustalla on usein pitkälle edennyt sepelvaltimotauti. Sepelvaltimotauti ahtauttaa verisuonia ja kun suoni menee kokonaan tai lähes kokonaan tukkoon, tukos aiheuttaa infarktin.

Äkillinen sepelvaltimotukos syntyy, kun suonen sisäpintaan syntyy repeämä ja elimistö yrittää korjata repeämän hyytymismekanismilla. Sydäninfarktin kohdalla elimistön korjausmekanismi on kuitenkin yliampuva ja sen aiheuttama suonen tukkeutuminen johtaa infarktiin.

Infarkteja on kahdenlaisia sen mukaan, meneekö suoni kokonaan tukkoon ja syntyykö siihen kuolio, vai onko kyseessä hyytymä, joka ahtauttaa verenkiertoa, mutta ei ehdi tukkia suonta kokonaan.

Sydänkohtauksen oireet

Keskeisiä sydäninfarktin oireita ovat voimakas ja pitkäkestoinen rintakipu ja hengenahdistus. Kipu voi myös säteillä käteen tai saada käden puutumaan. Kalkkeutuneen suonen pinnan repeäminen ja tukkeutuminen voi tapahtua muutamassa minuutissa, mutta monet potilaat ovat sairastaneet sepelvaltimotautia useamman vuoden ennen infarktia.

Usein sepelvaltimotaudin ensimmäiset oireet tulevat vasta sydäninfarktista. Ajoittainen närästykseltä tuntuva rintakipu ja huono olo voi olla sepelvaltimotaudin oire.

Sydänkohtauksen tutkiminen

Kun lääkäri epäilee sydäninfarktia, hän otattaa potilaalta EKG:n, ja tarvittaessa verikokeet. Mikäli epäillään tai todetaan, että suoni on täysin tukkeutunut, pitää suoni avata välittömästi joko liuotushoidolla tai avaamalla tukos pallolaajennuksella. Ennen pallolaajennusta hoitohenkilökunta tekee varjoainekuvauksen tilanteen todentamiseksi.

Tutkimukset ovat sitä kiireellisempiä, mitä akuutimpi tilanne on kyseessä. Jos lääkäri epäilee, että suoni uhkaa tukkeutua, mutta näin ei vielä ole tapahtunut, tehdään varjoainekuvaus noin vuorokauden sisällä.

Sydänkohtauksen hoito

Tukos avataan yleensä pallolaajennuksella tai liuotushoidolla. Pallolaajennus on ensisijainen hoito, sillä se avaa tukkeutuneen suonen varmemmin kuin liuotushoito.

Voimakkaaseen rintakipuun ja hengenahdistukseen on syytä reagoida heti. Täysin tukkeutunut suoni on avattava mahdollisimman nopeasti, jotta potilaalle ei tule merkittävää sydänlihasvauriota. Suuri sydänlihasvaurio heikentää potilaan selviytymismahdollisuuksia. Suonta ahtauttava hyytymäkin on saatava pois noin vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta.

Sydänkohtauksesta toipuminen

Infarktista toipumiseen vaikuttaa erityisesti se, onko sydänlihas vaurioitunut vai ei. Jos sydämeen ei ole ehtinyt tulla minkäänlaista vauriota, potilas voi toipua kokonaan jopa muutamassa päivässä, eikä hänelle tule sydänoireita infarktin jälkeen. Jos sydämeen on ehtinyt tulla vaurioita, sydäntä kannattaa kuntouttaa asteittain voinnin ja sydämen tilanteen mukaan noin 1–2 kuukautta. Jos infarkti on ehtinyt vaurioittaa sydänlihasta niin, että vaurioista tulee pysyviä, ne voivat aiheuttaa pysyviä rasitusta rajoittavia oireita, kuten rytmihäiriöitä.

Kaikki potilaat saavat infarktin jälkeen verenkiertoa parantavan lääkityksen sekä sepelvaltimotaudin riskitekijöihin vaikuttavan pysyvän lääkityksen. Sepelvaltimotautilääkitys auttaa siihen, etteivät suonet ahtaudu lisää ja suonen seinämät repeytyisi yhtä herkästi uudelleen.

Sydänkohtauksen riskit ilman hoitoa

Jos potilas ei saa hoitoa sydäninfarktiin, hänen selviytymismahdollisuutensa ovat paljon huonommat kuin hoidetuilla ja täten riski menehtyä suurempi. Sydäninfarktin oireisiin on reagoitava heti.

Milloin kannattaa hakeutua lääkäriin?

Kardiologin vastaanotolle kannattaa hakeutua, jos liikunta tai muu rasitus hengästyttää poikkeavasti tai jos rasitukseen liittyy rintakipua tai muita oireita, kuten käden puutumista. Vastaanotolle kannattaa tulla myös, mikäli ilmenee poikkeavia sydämen rytmihäiriötuntemuksia. Oireisiin kannattaa reagoida varsinkin, jos suvussa esiintyy sydänsairauksia jo nuoremmalla iällä.

Kuinka moni saa sydänkohtauksen?

Sydäninfarktin saa vuosittain noin 25 000 suomalaista. Infarkti on aina hengenvaarallinen ja infarktin aiheuttamia kuolemia on Suomessa noin 13 000 vuodessa. Lue lisää Terveyskirjastosta.

Suurin osa sydäninfarktin saavista on iäkkäitä miehiä ja naisia.

Asiantuntijana kardiologian erikoislääkäri Joachim Stjernvall.