Sepelvaltimotauti
Needs review

Sepelvaltimotauti on Suomen kansansairaus. Sepelvaltimotaudissa sydänlihasta ruokkiviin valtimosuoniin eli sepelvaltimoihin kehittyy ahtaumia, jotka koostuvat rasvasta ja usein myös kalkista.

Ahtaumista johtuen sydämen oma verenkierto heikkenee. Sydän ei rasitustilanteissa pysty lisäämään verenkiertoaan ponnistelun vaatimalle tasolle, mikä aiheuttaa hapenpuutetta sydänlihakseen. Tämä aiheuttaa yleensä rintakipua, painontunnetta tai hengenahdistusta.

Jos ahtaumat kehittyvät hyvin tiukoiksi, verenkierto heikkenee jo pienessäkin ponnistelussa ja jopa lepotilassa. Kun suoni tukkeutuu kokonaan, seurauksena on sydäninfarkti.

Sepelvaltimotaudin oireet

Sepelvaltimotaudin tavalliset oireet ovat seuraavat:

  • rintakipu
  • hengenahdistus
  • selittämätön suorituskyvyn lasku

Tavallisimmin sepelvaltimotauti oireilee rintakipuna tai hengenahdistuksena. Oireet ilmenevät yleensä fyysisessä tai psyykkisessä rasituksessa, kun sydänlihaksen verentarve lisääntyy. Kipu on luonteeltaan tavallisesti tylppää, tuntuu laaja-alaisesti rinnassa ja voi säteillä käsiin tai kaulalle. Kipu helpottaa rasituksen loppuessa. Myös nitron ottaminen voi helpottaa, sillä se laajentaa sepelvaltimoa. Hyvin tiukoissa ahtaumissa oireita voi esiintyä jo sisätiloissa liikkuessa tai jopa levossa. Toisinaan oireena saattaa olla myös selittämätön suorituskyvyn lasku.

Sepelvaltimotaudin hoito

Sydänfilmi, rasituskoe ja ultraäänitutkimus antavat tietoa sydämen kunnosta. Vain varjoainekuvaus antaa täsmällisen tiedon sepelvaltimoiden tilasta ja ahtaumista.

Sydänlääkäri arvioi sopivan hoitomuodon sepelvaltimotaudille.

Hoitokeinoina on 

  • puuttua taudin etenemistä kiihdyttäviin riskitekijöihin lääkehoidolla ja sydämen verenkiertoa korjaavilla toimenpiteillä.
  • riskitekijöiden hallitseminen. Niistä keskeisimpiä ovat tupakoinnin välttäminen sekä diabeteksen eli sokeritaudin, kohonneen veren kolesterolin ja verenpaineen hoito.
  • sydämen verenkiertoa korjaavat toimenpiteet, kuten pallolaajennus ja ohitusleikkaus. Pallolaajennuksen jälkeen potilasta seurataan yön yli sairaalassa. Sairausloma kestää noin viikon.

Sepelvaltimotaudin lääkehoito

Sepelvaltimotaudin lääkehoidossa pyritään vähentämään sydämen hapen tarvetta ja parantamaan sydämen verenkierto-olosuhteita ja estämään valtimotaudin etenemistä. Tukoksen syntymisen estämiseksi kaikille sepelvaltimopotilaille määrätään asetyylisalisyylivalmistetta. Sydämen hapen tarvetta ja työmäärää voidaan vähentää beetasalpaajalääkityksellä ja verenkierto-olosuhteita parantaa nitrovalmisteilla ja joskus kalsiumsalpaajilla. Kolesterolilääkkeillä vähennetään rasvan kertymistä valtimoihin. Lisäksi käytetään usein niin kutsuttuja ACE- tai AT-salpaajia, joiden pitkäaikaisella käytöllä voidaan vähentää taudin komplikaatioita.

Sepelvaltimotaudin ehkäisy

Sepelvaltimotaudin ehkäisyssä olennaista on kaikkien mahdollisten riskitekijöiden vähentäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mahdollisesti kohonnutta verenpainetta, kohonnutta kolesterolia ja kohonnutta verensokeria hoidetaan tehokkaasti. Hyvin tärkeää on tupakoinnin välttäminen ja kohtuullisen rasittavan liikunnan säännöllinen harrastaminen auttaa myös taudin ehkäisyssä.

Takaisin Sydäntutkimukset-pääsivulle

Lue lisää sydäntutkimuksista

Lue lisää sydänoireista

Lue lisää sydänhoidosta

Kokemuksia sydän- ja verisuonisairauksista