tyttö ja isä

Sydämen läppävikoja on kahdenlaisia. Läppä voi vuotaa, jolloin verta kulkeutuu väärään suuntaan, tai läppä voi olla liian ahdas, jolloin läppäaukko pienenee ja veren virtaus vaikeutuu.

Yleensä läppävika tulee aortta- tai hiippaläppään, jotka ovat sydämen vasemmalla puolella. Yleisin läppävika on aorttaläppäahtauma. Muita yleisiä läppävikoja ovat kaksipurjeinen aorttaläppä ja hiippaläppävuoto.

Sydämen läppävika: kuinka yleinen?

Läppäviat ovat yleensä yli 75-vuotiaiden sairauksia. Sydämen vajaatoiminnasta kärsii noin 10 prosenttia yli 75-vuotiaista suomalaisista ja vajaatoiminta on yleinen läppävian seuraus.

Nuoremmillakin ihmisillä on läppävikoja, mutta yleensä heillä on sydämessään ennestään joku rakenteellinen vika, joka altistaa niille.

Mistä läppävika johtuu?

Läppäviat yleistyvät ihmisten ikääntyessä. Esimerkiksi aorttaläppäahtaumaan sairastuneen vanhan naisen tai miehen sydän on saattanut olla nuorempana täysin kunnossa, mutta läppään alkaa kertyä kalkkia ja se ahtautuu ikääntyessä.

Läppävian taustalla on usein myös sydämen rakenteellinen vika. Joskus läpän bakteeritulehduskin voi aiheuttaa läppävian. Elämäntavat eivät vaikuta läppävikojen kehittymiseen suoraan, mutta sepelvaltimotauti ja kohonnut verenpaine lisäävät läppävikojen vaaraa. Terveelliset elämäntavat auttavat sydäntä kaikin tavoin.

Sydämen läppävian oireet

Läppäviat aiheuttavat hengästymistä, hengenahdistusta ja rintakipuja. Aorttaläppäahtauma voi aiheuttaa myös hetkellisen tajuttomuuskohtauksen rasituksessa, kuten juoksulenkillä.

Läppävioissa sydän joutuu tekemään töitä normaalia kovemmin. Sydämen seinämät venyvät, sydän laajenee ja sen supistusvireys heikkenee. Jos merkittävää läppävikaa ei hoideta ajoissa, potilaalle kehittyy sydämen vajaatoiminta. Jos sydämen vajaatoiminta on jo kehittynyt, sydämen tilannetta ei saada välttämättä enää parannettua läpän korjauksella.

Sydämen läppävian tutkiminen

Tärkein ja tarkin tutkimus läppävikojen kohdalla on sydämen ultraäänitutkimus. Läppäviasta kärsivän sydäntä on tarpeen seurata säännöllisillä ultraäänitutkimuksilla. Niiden avulla voi selvitä, alkaako läppävika kuormittaa sydäntä, ja lääkäri voi ohjata potilaan läppätoimenpiteeseen ajoissa.

Sydämen läppävian hoito

Jos läppävika kuormittaa sydäntä, se kannattaa korjata leikkauksella tai katetritekniikalla. Valtaosalle potilaista on laitettava keinoläppä tai eläimeltä saatu läppä. Nämä niin sanotut biologiset läpät saattavat ahtautua joidenkin vuosien kuluessa uudelleen. Jos ihmisen oma läppä on mahdollista korjata, läppävika korjataan siten.

Sydämen läppävian riskit ilman hoitoa

Läppävian oireisiin, eli rintakipuihin, hengästymiseen ja hengenahdistukseen, kannattaa reagoida aikaisessa vaiheessa, jotta sydäntä voidaan seurata riittävästi. Muuten läppävika voi aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan, rytmihäiriöitä ja pahimmillaan äkkikuoleman. Kun sydämen vajaatoiminta on jo kehittynyt, läppävikaa ei välttämättä pystytä enää korjaamaan.

Millaisiin sydänoireisiin kannattaa reagoida?

Jos rasituksessa ahdistaa, tuntuu rintakipua tai kuuluu poikkeava sivuääni, kannattaa varata aika vastaanotolle ja selvittää sydämen kunto.

Asiantuntijana kardiologian erikoislääkäri Joachim Stjernvall.

Lue lisää sydäntutkimuksista

Lue lisää sydänoireista

Lue lisää sydänhoidosta

Kokemuksia sydän- ja verisuonisairauksista