Turun Mehiläisen Sydänkeskus tarjoaa kattavan palveluvalikoiman sydäntutkimuksia. Vastaanottavat lääkärit ovat erityisesti sydänsairauksiin perehtyneitä. Sydänkeskuksessa tehdään kaikkia sydämen ja verenkiertoelimistön tutkimuksia, lukuun ottamatta sepelvaltimotaudin varjoainekuvauksia. Tarvittaessa jatkotutkimukset ja hoito voidaan toteuttaa sujuvasti Mehiläisen Sydäntutkimusyksikössä Helsingissä, missä on mahdollisuus sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen sekä sepelvaltimoiden pallolaajennukseen.

Sydämen ultraäänitutkimus

Sydämen ultraäänitutkimus (UKG) on perusmenetelmä sydämen rakenteen ja toiminnan selvittämiseksi. Useimmat sydämen sairaudet paljastuvat UKG-tutkimuksen yhteydessä. Yleisin syy tutkimukseen on sivuääni, mutta UKG on käyttökelpoinen lukuisissa muissakin tilanteissa; esimerkiksi silloin, kun epäillään synnynnäistä sydänvikaa, sydänlihassairautta, sepelvaltimotautia, läppävikaa tai sydämen vajaatoimintaa.

Rasituskoe

Kliinistä polkupyörärasituskoetta (rasitus-EKG) käytetään verenkiertosairauksien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa, sekä toimintakyvyn arvioinnissa. Sitä käytetään esim. sepelvaltimotaudin diagnosoimiseksi. Kuntopyörällä tehtävässä rasituskokeessa arvioidaan, onko tutkittavan oireen takana sydänperäinen syy ja kuinka paljon se haittaa ruumiillista suorituskykyä. Tutkimuksen avulla siis selvitetään kärsiikö sydänlihas hapenpuutteesta rasituksen aikana.

Rasitus-UKG

Rasitus-EKG -kokeen osuvuutta sepelvaltimotaudin diagnostiikassa voidaan parantaa liittämällä tutkimukseen sydämen UKG-tutkimus. Tällöin puhutaan rasitus-UKG -tutkimuksesta. Menetelmä perustuu siihen, että sydämen seinämän liike häiriintyy hyvin herkästi joutuessaan hapenpuutteeseen

Rasitus-UKG on suhteellisen uusi erikoistutkimus, joka antaa kattavan kuvan verenkiertoelimistön toiminnasta sekä sydämen rakenteesta. Tutkimus on edullisempi kuin erikseen tehtävät rasitus-EKG ja UKG-tutkimukset, joten se kannattaa aina tehdä jos molemmat tutkimukset ovat tarpeellisia.

Rytmihäiriöt

Sydämen rytmihäiriöiden selvittämisessä EKG:n koko vuorokauden pitkäaikaisrekisteröinti kannettavalla pienoisnauhurilla on käyttökelpoinen menetelmä, jos pelkkä lepo-EKG ei anna tilanteesta riittävää kuvaa. Yleensähän oireita on vain tietyissä tilanteissa. Rekisteröinnin aikana ilmaantuvat oireet merkitään nauhalle, jolloin saadaan tarkka tieto oireen ajankohdasta.

Jaa