Helsinki Hernesaari Drive-In Express

Mehiläinen Hernesaari Express -asema toimii drive-in-periaatteella, jolloin autosta ei tarvitse poistua näytteenottoa varten ja tartuntariski on näin minimoitu. Express-testiasemalta koronatestin tulokset saa keskimäärin kuudessa tunnissa ...
Laivakatu 2
00150 Helsinki

Mottagningarnas öppethållningstider

Vecka 42
Måndag 15:00 - 19:00
Tisdag 15:00 - 19:00
Onsdag 15:00 - 19:00
Torsdag 15:00 - 19:00
Fredag 15:00 - 19:00
Lördag Stängd
Söndag Stängd
Vecka 43
Måndag 15:00 - 19:00
Tisdag 15:00 - 19:00
Onsdag 07:30 - 19:00
Torsdag 07:30 - 19:00
Fredag 07:30 - 15:00
Lördag Stängd
Söndag Stängd

Funktioner och öppethållningstider

Drive-In-testausasema / Drive-In station
Öppettider
Måndag 18.10.15:00 - 19:00
Tisdag 19.10.15:00 - 19:00
Onsdag 20.10.15:00 - 19:00
Torsdag 21.10.15:00 - 19:00
Fredag 22.10.15:00 - 19:00
Lördag 23.10.Stängd
Söndag 24.10.Stängd
Toimintaohje testiin saapuvalle / Testing instructions

HUOM! Vain PCR-näytteenottoa 3.9 ja 6.9, ei pikatestejä.

Tarvitset koronatestiin aina lähetteen, ilman lähetettä ei tutkimukseen voi tulla. Lähetteen testiin saat mm. Mehiläisen Digiklinikalta. Express-testiasema toimii ilman ajanvarausta, joten voit tulla testiasemalle aukioloaikojen puitteissa.

Testiasemalle saapuessasi seuraa testauspisteelle johtavia opasteita ja ilmoittaudu kontin luukulla numero 2. Ilmoittautumisen jälkeen jää odottamaan näytteenottajaa omaan autoosi merkitylle pysäköintialueelle. Kävellen tai pyörällä saapuessasi jää odottamaan testipisteen läheisyyteen merkitylle paikalle henkilökuntaamme ilmoittautumista varten.

Ajoittain testiasemalle kertyy ruuhkaa, joten varaa näytteenottoon hyvin aikaa. Akuuttien jonotilaiteiden välttämiseksi suosittelemme hyödyntämään drive-in-testausasemiemme aukioloaikoja laajasti, jos se tapauksessasi on mahdollista.

*****

You always need a referral for a corona test. You can't be tested without a referral. You can get a referral to corona testing from Mehiläinen Digital Clinic. The test station operates without an appointment so you can come to testing anytime within the opening hours.

When arriving at the testing station, follow the signs to the test point and register with the container door number 2. After registration, wait for the sampler in the parking area marked for your car. When you arrive on foot or by bike, wait at the marked location near the test point to register for our staff.

Occasionally, the test station becomes congested so make sure you have enough time available. To ensure fast and smooth service, we recommend taking advantage of our opening hours widely if possible.

******

Det behövs alltid en remiss för coronatestet, utan remiss kan du inte komma till undersökningen. Remiss får du bl.a. från Mehiläinens Digiklinik. Express-teststationen fungerar utan tidsbokning så du kan komma till teststationen under dess öppethållningstider.

Följ skyltarna som leder till testpunkten då du kommer till teststationen och anmäl dig vid containerluckan nummer 2. Efter provtagningen ska du vänta på provtagaren på den parkeringsplats som angivits för din bil. Då du är gående eller med cykel ska vänta på din tur att anmäla dig till vår personal på den märkta platsen i närheten av testpunkten.

Ibland är det många som väntar på sin tur på teststationen, så reservera gott om tid för provtagningen. Det är bra att förbereda sig på att köa genom att ta med dryck och något litet att äta. För att undvika akuta kösituationer rekommenderar vi att använda dig brett av öppethållningstiderna för våra drive-in-testningsstationer ifall det är möjligt för dig.

Koronatestin hinta / Coronavirus test price

Koronatestin hinta on 249 € (Kela-korvauksen jälkeen 149€). Laskun testistä saat kotiisi.

*****

The price of a coronavirus test is EUR 249 (EUR 149 with the Kela reimbursement). An invoice will be sent to your home address afterwards.

*****

Priset för coronatestet är 249 € (149 € efter FPA-ersättning). Räkningen för testet får du till ditt hem.

Tulosten saaminen / Results

Express-testiasemalla otettujen näytteiden tulokset valmistuvat keskimäärin kuudessa tunnissa. Kello 16 mennessä otettujen näytteiden tulokset valmistuvat saman vuorokauden aikana. Joskus näytteille tarvitaan uusinta-analyysi (noin 2 % näytteistä), ja tällöin tuloksen valmistuminen kestää 3-4 tuntia edellä mainittua pidempään.

Saat testin tulokset suoraan OmaMehiläiseen. Jos testitulos on positiivinen, saat tartunnanjäljityskyselyn digitaalisesti sekä soiton, jossa annamme jatkohoito- sekä karanteeniohjeet. Jatkohoito-ohjauksen hinta on 38 €.

Jos testattava on alaikäinen lapsi, tulee lapsen tiedot liittää huoltajan OmaMehiläiseen tulosten saamiseksi.Tutustuthan OmaMehiläisen perheliitokseen ennen testiin tuloanne, jotta saatte lapsen tulokset viitytyksettä käyttöönne.

Lue lisää alaikäisen perheliitoksesta verkkosivuiltamme.

*****

The results of analysis of samples taken at Hernesaari Express station are available in six hours on average. The results of samples taken before 2 p.m. are available on the same day. In some cases, an additional analysis of a sample is required (approx. 2% of the samples), and the results of these analyses are delayed by 3–4 hours.

The results will be available to you in the OmaMehiläinen service. If the test result is positive, you will be provided with a digital contact tracing questionnaire and given instructions on further treatment and quarantine practices by phone. The price of the further treatment consultation is EUR 38.

If the tested person is an underage child, the child’s information must be linked to the guardian’s account in OmaMehiläinen to view the results.Establish an OmaMehiläinen family profile before the test in order to get access to the child’s test results without undue delay.

Learn more about adding an underage child to a family profile on our website.

*****

Resultaten för proverna som tas på Ärtholmens testningsstation blir färdiga i genomsnitt efter sex timmar. Resultaten för prov som görs före kl. 14 blir färdiga under samma dygn. Ibland behövs ännu en analys av proven (cirka 2 % av proverna) och då blir testet färdigt 3–4 timmar senare än vad som nämnts tidigare.

Resultaten får du direkt till MinMehiläinen. Om testresultatet är positivt får du en digital förfrågan om smittspårning och ett telefonsamtal där vi ger anvisningar för fortsatt vård och karantän. Priset för anvisningarna för fortsatt vård är 38 €.

Om den som testas är ett minderårigt barn ska barnets uppgifter bifogas till vårdarens MinMehiläinen för att få resultaten. Bekanta dig med familjeanslutningen i MinMehiläinen innan du kommer till testet, så får du barnets testresultat utan dröjsmål.

Läs mer om familjeanslutning av en minderårig på vår webbplats.

Todistus negatiivisesta testistä / Certificate of a negative result

Jos olet saanut lähetteen testiin Mehiläisestä (Digiklinikalta tai lääkärin vastaanotolta), saat negatiivisesta testituloksesta tuloksen ja todistuksen OmaMehiläinen -palveluun heti tuloksen valmistuttua.

Todistus löytyy käyntihistorian aikajanalta OmaMehiläisessä. Voit käyttää todistusta digitaalisesti mobiililaitteen näytöltä tai halutessasi tulostaa todistuksen. Sähköinen todistus on maksuton.

Verkkokaupan kautta ostetuista testeistä tulee todistus sekä sähköpostitse että OmaMehiläinen -palveluun.

Jos sinulla ei ole OmaMehiläistä käytössäsi tai tarvitset muusta syystä tulostetun negatiivisen koronatestitodistuksen, voit käydä hakemassa sen mistä tahansa Mehiläisen lääkäriasemalta. Erikseen tulostettu todistus maksaa 23 €. Todistus maksetaan noudon yhteydessä. Maksutapoina pankki- tai luottokortti.

*****

A certificate of a negative coronavirus test result in order to travel or for any other purpose can be issued, if necessary. The certificate must be requested separately. The price of the certificate is EUR 23. Certificates of coronavirus tests can be picked up at Mehiläinen’s medical clinics once the results are available. You can also print a copy of the certificate in the OmaMehiläinen service. If you need the original certificate instead of a copy, you must pick it up at one of Mehiläinen’s clinics. If the test has been performed for the purpose of acquiring a certificate, the test is not covered by the Kela reimbursement plan.

*****

Vid behov får du ett intyg över ett negativt coronatestresultat på grund av en resa eller någon annan orsak. Du måste be om intyget separat. Intyget kostar 23 €. Intyget om coronatest får du efter att resultatet blivit färdigt genom att upphämta det från en överenskommen Mehiläinen-läkarcentral. Därefter kan du även smidigt skriva ut det själv i tjänsten MinMehiläinen. Om intyget måste vara i original (inte kopia), måste du hämta det från verksamhetsstället. För ett coronatest som tagits mot ett intyg ges ingen ersättning från FPA.

Instruktioner

Ankomstinstruktioner

Express-teststationen är belägen i Ärtholmen i Helsingfors på adressen Skeppsgatan 2.
Följ skyltarna längs Skeppsgatan som leder till teststationen, mot sandplanen och längs det märkta körfältet.

Du kan komma till testningen med bil, taxi, gåendes eller med cykel. Ifall du kommer med cykel eller gående ska du följa samma skyltar som de som åker bil. Observera säkerhetsavståndet. Kom ihåg att följa anvisningarna som du får efter provtagningen och att stanna hemma tills du får testresultaten.

De som kommer med cykel eller gående rekommenderas ha varma kläder på sig. Teststationen finns utomhus.