Mehiläinen Arbetslivstjänster tillhandahåller heltäckande och moderna tjänster inom arbetshälsa och välbefinnande i arbetet som stöd för ledningen, arbetsgemenskapen och individen. Vårt serviceutbud kompletteras av de mest avancerade tjänsterna inom branschen. Vi tillhandahåller mångsidig och smidig service till företag av olika storlek, oberoende av affärsområde och med hänsyn till olika slags kundbehov.

Intresserad? Fråga mer.

Tjänster


Välbefinnande från Mehiläinens tjänstebutik

Gå till butiken
Folk på gymmet

Vi tillhandahåller tjänster inom välbefinnande i arbete för såväl individens och arbetsgemenskapens behov som för utvecklandet av ledarskap och chefsarbete.Kundtillfreds­ställelse bland arbetslivs­tjänsternas privatkunder

Vi ber feedback från våra kunder efter besöket. Från feedbacken räknas den internationella använd rekommendationsindex (NPS). Desto större avläsning, desto nöjdare kunder. Avläsningen är baserat på över 1000 feedback, som har fåtts inom de sista 7 dagar.


Ta kontakt

Team på kontoret

Om du vill boka tid för ett möte och diskutera vidare om de Arbetslivstjänster som passar bäst för ditt företag, ta kontakt med oss.

Telefon: 010 414 0112
E-post: myynti@mehilainen.fi

Försäljningens kontaktuppgifter