Springmask – smitta och behandling

Springmask är en 3–13 mm lång, ljus sytrådsliknande parasit som trivs i människornas mag-tarmkanal. Springmask konstateras vanligtvis hos 4–15 år gamla barn, men även vuxna kan få springmask.

Hur smittar springmask?

Springmask smittar genom att man sväljer springmaskens ägg. Äggen är så små att man inte kan upptäcka dem med blotta ögat. Springmaskhonorna vandrar på natten till ändtarmsöppningen för att lägga ägg och äggen kan spridas från en person till en annan via händerna, eller till exempel via sängkläder, leksaker eller dörrhandtag. En springmask lever cirka en månad, men en insjuknad person kan enkelt smitta sig själv på nytt.

Inkubationstid: Symtomen uppträder cirka 5–6 veckor efter smittan.

Symtom: En lindrig springmaskinfektion är symtomfri. När det förekommer rikligt med maskar är symtomet klåda vid ändtarmsöppningen, särskilt på natten.

Hur blir jag av med springmask?

På apoteket finns receptfri medicinering mot springmask. Det lönar sig att behandla hela familjen på samma gång för att även kunna behandla eventuella symtomfria bärare. Behandlingen upprepas efter två veckor för att bryta smittocirkeln. Det rekommenderas att säng- och underkläder tvättas i hett vatten dagen efter medicineringen. Samtidigt lönar det sig att städa hemmet grundligt; dammsuga eventuellt även madrasser, täcken och kuddar samt omsorgsfullt torka av alla ytor, särskilt i badrummet (WC, kranar, dörrhandtag).

När ska jag gå till läkaren?

Det lönar sig att kontakta läkare vid behov, särskilt om symtomen fortsätter trots omsorgsfullt genomförd behandling. Det finns även receptbelagda läkemedel mot springmask. Du får även hjälp på Digikliniken i appen MinMehiläinen och webbtjänsten varje dag, dygnet runt!

Läs mer och ladda ner mobilappen MinMehiläinen

Använd Digikliniken genom att gå in på minmehilainen.fi  på din bordsdator

Ta del av Digiklinikens tjänster

Hur kan jag undvika att smittas av springmask?

Förebygg smitta genom att försöka undvika att äggen kommer via munnen till mag-tarmkanalen. Det lönar sig att tvätta händerna noggrant efter toalettbesök samt innan man sätter sig vid matbordet. Klipp naglarna korta så att ägg inte kan samlas under dem. Informera daghemmet eller skolan om springmasksmitta. Om det i en daghemsgrupp eller skola förekommer flera fall av smitta behandlas ibland hela gruppen på samma gång.

Text: ML, Specialistläkare inom barnsjukdomar Maria Enlund-Cerullo

Källor: THL, Terveyskirjasto

Specialister och verksamhetsställen

Minna Aaltonen
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.7
Henrikka Aito
LT, lastentautien erikoislääkäri
Minna Aromaa
LT, lastentautien erikoislääkäri
9.9
Justin Bejedi
LL, lastentautien erikoislääkäri