En hälsning från Mehiläinens företagshälsovård!

Vi har skickat dig en enkät som kartlägger din hälsa och arbetsvälmående i MinMehiläinen -servicen.

Arbetshälsovården som din arbetsgivare har organiserats innehåller Mehiläinens Radar för välmående, vars syfte är att hjälpa dig med att bevara hälsan och arbetsförmågan. Radarn har skickat dig Mår du bra? -enkäten, för att de har identifierat ett möjligt behov för stöd för att bevara din arbetsförmåga på grund på Mehiläinens arbetshälsouppgifter. Radarn för välmående är endast tillgänglig för företagshälsovårdens personal och uppgifterna ges inte till din arbetsgivare.

Mår du bra? -enkäten kartläggs bl.a. hälsotillståndet, sömnen, krafterna, resurserna och välbefinnandet i arbetet och den hjälper dig att reflektera över din egen situation. Det är lätt och smidigt att svara på enkäten. Du får genast respons som sparas till din användning till MinMehiläinen och din patientjournal hos Mehiläinen.

Din egen arbetshälsovårdare får dina svar och ordnar en tid med dig för ett möte om välmående. Tillsammans med företagshälsovårdaren kan du analysera faktorer som påverkar din hälsa och arbetsförmåga, ett eventuellt behov av undersökningar och behandling och andra för dig lämpliga metoder att främja hälsan och arbetsförmågan. Du kan också boka själv en tid för en timme till din arbetshälsovårdare.

Alla uppgifter som relaterar till din hälsa är sekretessbelagda. Resultaten av enkäten är endast tillgängliga för vårdspersonalen som behandlar dig i Mehiläinen. Om du inte svarar på enkäten, uppgifter om Radarns observationer syns inte ens till arbetshälsovården. Du kan ändå vara i kontakt med din arbetshälsovårdare för att planera stöden. Om du vill, du kan också förbjuda användningen av Radarn för välmående i OmaMehiläinen -servicen.

Du hittar enkäten i MinMehiläinen -applikationen eller -nättjänsten. Om du inte har applikationen, kan du ladda den ner i appbutiken.

Mer information om Radar för välmående får du från din egen arbetshälsovårdare.

Med vänlig hälsning,

Mehiläinen Arbetslivstjänster