Needs review

som milstolpar och utdrag ur festskriften som publiceras på hösten 2009
(Mehiläinen - 100 vuotta suomalaisten elämässä (Mehiläinen - 100 år i finländarnas liv) författare Hannu Pesonen)

1900/1910-talet:

6.11.1909 Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F. Hirvisalo grundar sjukhuset Sairaala O.Y. Mehiläinen, som fick sitt namn av ett sagoväsen i nationaleposet Kalevala.

19.10.1910 Sjukhuset öppnar sina dörrar för den första patienten på Villagatan i Helsingfors.

Den kloka korpen som flög till platsen ansåg att Lemminkäinen inte längre var livsduglig, men mamman samlade bitarna samman, skarvade ihop blodkärlen, gav blodöverföringar, satte benen på plats, sydde stygn och gjorde organtransplantationer. Ytligt såg pojken ut som normal, men han kunde inte prata och var inte vid liv. Då övertalade Lemminkäinens mamma Mehiläinen, kungen av skogens blommor, att hämta nektar och mjöd av många olika örter för att tillverka en salva. Mehiläinen hämtade läkemedel med ryggen krökt. Med hjälp av dessa läkemedel återhämtade pojken sig för att leva i livets stormar.

1920-talet:

1925 Sjukhuset får sin första röntgenapparat

Apparaten placerades väldigt prosaiskt till kansliet, utrymmen på Villagatan var fortfarande trånga. Apparaten tog med sig mer patienter och mer inkomster. Röntgenapparatens undergörande kraft växte i folkmun till mytiska proportioner - maskinen såg människans djupaste kärna, såväl benen som lungorna, nästan till och med själen.

1930-talet:

1932 Verksamheten överförs till det nya Mehiläinen på Norra Hesperiagatan och sjukhuset på Villagatan slutar.

1936-1937 Sjukhuset utvidgas till hörnet av Runebersgatan och Norra Hesperiagatan.

"Ett ståtligt, ljusgrönt stenhus, där allt är skinande och nytt", beskrev tidningen Uusi Suomi sjukhuset som väckte välförtjänt uppmärksamhet. På Norra Hesperiagatan, över huvudingången till stenslottet som behärskade den halvfärdiga stadsbilden stod namnet Mehiläinen med gyllene bokstäver. Lika mycket välvilja väckte sjukhusets läge i den nya, moderna och naturnära stadsdelen Tölö. Den lugna parkgatan gav goda förutsättningar för att tillfriskna och piggna till, långt från stadens buller och brådska.

1940-talet:

1940 Sjukhuset fungerar under vinterkriget som förstahjälpstation i Helsingfors och sedan som krigssjukhus för Finlands röda kors.

6.2.1944 Mehiläinen skadas vid bombingarna av Helsingfors och verksamheten avbryts nästan helt för en kort tid.

Gathörnet vid Mehiläinens hus var i dåligt skick. En flygbomb slog ner nära trottoaren på Runebergsgatan, studsade och exploderade vid husknuten. Det uppstod en eldsvåda i laboratoriet men den släcktes med tygen från lagret i Niemeläinens tygbutik som låg vid hörnet av Hesperiagatan och Runebergsgatan. En större bomb hade exploderat mittemot huset i hörnet av Runebergsgatan och parken och skapat en gapande krater.

1950-talet:

1957 Gruppmottagningarna börjar och skapar en grund för den framtida läkarcentralverksamheten.

Tanken var revolutionär, många gamla patienter tyckte att det var rent av upprörande att sitta där med andra patienter i samma korridor i en kö. Flera gamla läkare var också tveksamma om denna modell med löpande band. Sjukhusdirektör Heinänen stod ändå på sig. Hälften av sjukhusets utrymmen var lediga.

1960-talet:

1964 Esbo köping hyr 34 bäddplatser från Mehiläinen vilket är början till köpta tjänster.

1964 Sjukförsäkringslagen träder i kraft, ersättningar för undersöknings- och vårdkostnader börjar betalas

Senast år 1964 visade det sig att det var väldigt framsynt att börja mottagningarna. Då fick Finland en sjukförsäkringslag. Det betydde att varje människa i Finland var försäkrad mot sjukdom, vid graviditet och förlossning. Sjukförsäkringsbyråerna som övervakades av Folkpensionsanstalten öppnade sina dörrar i början av september och började betala sjuk- och moderskapspenningar och ersättningar för mediciner, resor, läkarundersökningar och vård. Dessa finansierades av försäkringsavgifterna som arbetsgivarna och löntagarna betalade.

1970-talet:

1974 Företagshälsovårdstjänster för företagen börjar säljas

1978 Bolaget får ett nytt namn: Sairaalaosakeyhtiö Mehiläinen

Mehiläinens första steg till självständig växt togs i bolagsstämman år 1978 då dess namn Duodecim Sairaala Oy blev Sairaalaosakeyhtiö Mehiläinen. Affärsledningen gjorde också andra ändringar. Mehiläinen indelades i resultatenheter. Avdelningsskötarna utbildades till målstyrning och de blev budgetansvariga.

1980-talet:

17.6.1980 Det sista barnet födds på Mehiläinens förlossningsavdelning

1984 Mehiläinen blir en koncern genom att köpa Hagnäs läkarstation och dess dotterbolag läkarcentralen på Konvaljvägen i Vanda. I köpet ingår även Forums läkarstation som börjar sin verksamhet år 1986.

15.9.1986 Den första bypassoperationen av hjärtat görs vid Mehiläinen.

En klar dag på vårvintern 1984 kom en främmande till personalens kök i Hagnäs Läkarstation i Cirkelhuset. Ett fåtal av de inbjudna hade träffat honom ansikte mot ansikte men hans ärende blev klart genast när han ställde sig bredvid läkarstationens direktör Veikko Leivo och öppnade sin mun. Mehiläinens sjukhusdirektör Juhani Nummi berättade att Mehiläinen köper nu Hagnäs läkarstation.

1990-talet:

1991-94 Depressionen minskar kraftigt efterfrågan på privata hälsovårdstjänster.

1994-95 Mehiläinen förnyar sin koncernstruktur: Forums läkarstation sammanslås med Hagnäs läkarstation och moderbolaget Kalevankadun Lääkäriasema.

1996 Läkarcentralerna Meditori och Vagus i Åbo förenas till Tohtoritalo 41410 Oy.

Den djupa depressionen inom den privata hälsovården började från banktjänstemännens strejk år 1991 och fortsatte ända till år 1995. Mehiläinens årliga omsättning på 200 miljoner mark sjönk till 130 miljoner på två år. Att koncernen över huvud taget klarade av depressionen är en egen överlevnadshistoria.

2000-talet:

5.12.2000 CapMan och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra blir Mehiläinens storägare.

2001 Mehiläinen Oy börjar när Sairaalaosakeyhtiö Mehiläinen och Tohtoritalo 41410 Oy fusioneras.

2002 Mehiläinen utvidgar sig till hela landet när Remedi från Vasa och Säveri från Kuopio ansluter sig till servicenätet.

2003 En kraftfull satsning på byggandet av det riksomfattande servicenätet leder till nio företagsförvärv runt om i Finland. Bolaget fortsätter att utvidga sig under de följande åren.

2005 Mehiläinens verksamhetssystem certifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000.

2006 Riskkapitalbolaget 3i köper Mehiläinens aktiemajoritet. Därmed blir Mehiläinen en del av Ambea-koncernen, som är en av de största producenterna av vård- och omsorgstjänster i Norden och till vilken Mehiläinens svenska systerbolag Carema Vård & Omsorg AB också hör.

2009 Mehiläinen utvidgar sig inom den offentligt finansierade sektorn genom att börja tillhandahålla hälsocentrals- och hemvårdstjänster i Karis med namn Carema samt köpa Leivoyhtiöt, som utvidgar serviceutbudet till barnskydd och psykiatrisk rehabilitering.

6.11.2009 Mehiläinen fyller 100 år.

"Under ett par år skedde otroligt mycket - nya värden och mål skapades, koncernen fick en ny linjeorganisation som helt avvek från den tidigare strukturen och tiotals företag som bildade en riksomfattande servicekedja förvärvades. Resultatet var ett helt nytt företag till sitt innehåll, sina verksamhetssätt och sin tankevärld."

2010-talet:

2015 > Mehiläinen blir marknadsledare för socialtjänster och hälsostationstjänster inom kundvalsmodellen och samt utvidgar sina privata hälsovårdstjänster till tandläkartjänster. Mehiläinen också förnyar produktionen av hälsovårdstjänster genom att utveckla nya digitala tjänster och avtalsmodeller som baserar sig på effektivitet.