vuosikatsaus_mehilainen

Under året 2016 gjorde Mehiläinen stora satsningar på tillväxten och stärkte samtidigt sin soliditet. Verkställande direktören Janne-Olli Järvenpää förväntar sig att den lönsamma tillväxten och höga kundtillfredsställelsen fortsätter år 2017.

RESULTATEN OCH NYCKELTAL 2016

  • Omsättning 590,1 miljoner euro (2015: 505,2 miljoner euro, tillväxt 16,8 %)

  • Justerat driftsbidrag (EBITDA)1) 64,4 miljoner euro (2015: 50,1 miljoner euro, tillväxt 28,5 %)

  • Justerat rörelseresultat (EBITDA)2) 47,1 miljoner euro (2015: 36,4 miljoner euro, tillväxt 23,9 %)

  • Räkenskapsperiodens vinst 13,2 miljoner euro (2015: 6,3 miljoner euro, tillväxt 109,0 %)

  • Skatteavtryck3) 127,3 miljoner euro (2015: 102,5 miljoner euro, tillväxt 24,3 %)

  • Samfundsskatter för räkenskapsperioden 4,5 miljoner euro (2015: 3,8 miljoner euro, tillväxt 18,9 %)

  • Investeringar 18,0 miljoner euro (2015: 14,1 miljoner euro, tillväxt 27,5 %)

  • Personalantal i genomsnitt 4502 FTE (2015: 3798 FTE, tillväxt 18,5 %)

  • Kundernas nettorekommendationsindex (NPS) 86 (2015: 83)

1) Rörelsevinsten före poster av engångsnatur

2) Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella rättigheter som uppstått av företagsförvärv och poster av engångsnatur

3) Skatteavtryck inklusive arbetsgivarutgifter. Ovanpå Mehiläinens eget skatteavtryck kommer skatteavtrycket från de yrkesutövare som arbetar på Mehiläinen, uppskattningsvis 43,3 milj. euro (2015: 42,6 miljoner euro

 

Rekommendera