Needs review

Mehiläinen är en traditionell men snabbt växande aktör som ständigt utvecklas, och därför är vi en viktig vägvisare inom utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinen sysselsätter över 14, 000 experter inom hälsa och välbefinnande. Hörnstenarna i vår kommunikation är expertis, öppenhet och aktivitet.

Vi hjälper dig gärna!

  • Vi deltar gärna i lösandet av framtidens utmaningar inom Finlands social- och hälsovård samt i diskussionen kring social- och hälsovårdsreformen.
  • Våra experter inom olika områden står till tjänst för expertintervjuer. Kontakta kommunikationsavdelningen för att hitta rätt person.
  • Vi producerar också aktuell information och pressmeddelanden om social- och hälsovårdens olika områden samt beaktar pressens behov i frågor som rör vår bransch och vårt företag.

Kontaktuppgifter för media

Kommunikation
Laura Martinsuo
kommunikationschef

Tfn 010 4140 112 (växel)

E-postadressen i formen fornamn.efternamn@mehilainen.fi eller viestinta(at)mehilainen.fi

Logotyper för användning i media

Här hittar du Mehiläinens logotyper>>