Needs review

Mehiläinens värden 

  • Kunskap och färdighet
  • Hänsynstagande och ansvarsfullhet
  • Kamratskap och företagsamhet
  • Tillväxt och utveckling

"Vi satsar på att möta kunden individuellt och i sin helhet, medan vi kontinuerligt utvecklar kvalitén och kundupplevelsen.

Våra värden är grunden för vårt arbete: kunskap och färdighet, hänsynstagande och ansvarsfullhet, kamratskap och företagsamhet och tillväxt och utveckling.

Eftersom valfriheten inom hälsovården växer, strävar vi efter att vara finländarnas första val – nu och i framtiden."

- VD Janne-Olli Järvenpää