Needs review

Ledarskapet bygger på Mehiläinens värderingar; ansvarsfullhet, sakkunskap och unikhet.

I ett gott ledarskap ingår ledning av framgång samt skapande av ett inspirerande arbetsklimat och sammanhållning. Varje medarbetare har rätt till ett gott ledarskap.

Målet med ledarskapet är att ge medarbetarna möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt arbeta mot de egna och teamets mål. Genom ledarskapet görs saker och erfarenheter till gemensamma angelägenheter, besluten fattas i växelverkan och utifrån information som uppkommer i denna. En inspirerande chef skapar möjligheter att påverka och uppmuntrar sina medarbetare att gemensamt fundera över hur saker kunde göras ännu bättre och hur man kan lära sig av sina misstag.

Inom Mehiläinen utvecklas ledningskulturen systematiskt och chefer uppmuntras att lära sig nya saker. Mer än 150 av de närmaste cheferna har genomgått Mehiläinens egen ledarskapsutbildning (JET).

Rekommendera