Yhteiskuntavastuu
Needs review

Patientsäkerhet

Kärnan i Mehiläinens kompetens är våra läkares medicinska kunskaper, färdigheter och erfarenhet. Våra läkare tillämpar en modern och diagnostisk vårdteknologi och har en kompetent vårdpersonal som stöd. Vår medicinska verksamhet baserar sig på evidensbaserad medicin. Mehiläinen utvecklar ständigt patientsäkerheten.

Läs mer om medicinsk kompetens och patientsäkerhet »

Företagsbild

Mehiläinen är ett känt och uppskattat företag. Mehiläinen det mest kända företaget och får det högsta allmänna betyget inom sin bransch enligt såväl konsumenterna som beslutsfattarna i arbetslivet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökningar TEP 2010 Yritysmielikuvatutkimus (Undersökning av företagsbilden) och Kansallinen yritysmielikuva 2010 (Den nationella företagsbilden 2010).

Läs mer om företagsbild »

Datasäkerhet

Mehiläinen stävar efter att upprätthålla datasäkerheten i patientjournalerna genom noggranna instruktioner och datasäkra läkarcentralsprogram. Vid Mehiläinen införs patientjournalerna till ett elektroniskt datasystem, som endast berättigade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till och endast då det är nödvändigt med tanke på patientens vård.

Läs mer om datasäkerhet »

Utveckling av kvalitet

Mehiläinens verksamhet är certifierad av Inspecta i maj 2005 vilket visar att servicen uppfyller kund- och lagstiftningskraven i kvalitetsstandarden ISO 9001. I juni 2010 har Mehiläinen Oy dessutom beviljats ISO 14001 miljöcertifikatet som ett tecken på att verksamheten uppfyller internationella miljöstandarder enligt ISO 14001-miljöledningssystemet.

Läs mer om Mehiläinens kvalitetspolicy »