Needs review

Mehiläinen stävar efter att upprätthålla datasäkerheten i patientjournalerna genom noggranna instruktioner och datasäkra läkarcentralsprogram.

Vid Mehiläinen införs patientjournalerna till ett elektroniskt datasystem, som endast berättigade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till och endast då det är nödvändigt med tanke på patientens vård.

I det elektroniska systemet kan uppgifterna skyddas bättre mot utomstående personer än i ett pappersarkiv. Det elektroniska systemet säkerställer på alla sätt en bättre datasäkerhet än det tidigare patientjournalssystemet i pappersform.

Med tanke på datasäkerheten är det viktigt att uppgifterna är tillgängliga då de behövs och att enhetligheten av uppgifterna bevaras. Vi har försökt säkerställa en effektiv tillgång till uppgifterna genom att dubblera alla centrala datatekniska apparater där information upprätthålls. För att hindra att uppgifterna försvinner säkerhetskopieras de varje natt på magnetband som bevaras brandsäkert i andra utrymmen än datasystemets hårddiskar.

I fråga om datasekretess följer vi instruktionerna av dataombudsmannens byrå. Vi strävar också efter att bygga upp dataskyddet så att det säkerställer patienterna den bästa möjliga och kostnadseffektiva medicinska vården när de besöker Mehiläinen.