Mehiläinen fortsatte med en stark tillväxt under år 2016 och förbättrade samtidigt sin lönsamhet betydligt. Samtidigt steg NPS-rekommendationsindexet, som mäter kundupplevelsen av Mehiläinens hälsotjänster i realtid, till alla tiders bästa resultat.

Under året gjorde bolaget stora satsningar på tillväxten och stärkte samtidigt sin soliditet. Verkställande direktören Janne-Olli Järvenpää förväntar sig att den lönsamma tillväxten och höga kundtillfredsställelsen fortsätter år 2017.

Mehiläinen-koncernens omsättning (IFRS) för år 2016 var 590,1 miljoner euro (2015: 505,2 miljoner euro). Tillväxten i omsättningen var 16,8 % jämfört med föregående årets jämförbara omsättning.

2016: ett år av stark tillväxt

”År 2016 var för oss åter ett år av stark tillväxt och utveckling. Vi vann flera nya kunder, gjorde bra företagsköp och investerade i nya enheter”, säger Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Trots den starka tillväxten förbättrades koncernens lönsamhet tydligt jämfört med föregående år.

 • Räkenskapsperiodens resultat fördubblade från föregående år till 13,2 miljoner euro och var 2,2 % av omsättningen (2015: 6,3 miljoner euro eller 1,2 % av omsättningen).

 • Rörelsevinsten ökade med 45 % från föregående år till 33,1 miljoner euro och var 5,6 % av omsättningen (2015: 22,8 miljoner euro eller 4,5 % av omsättningen).

 • Det justerade driftsbidraget ökade med 28 % från föregående år till 64,4 miljoner euro och var 10,9 % av omsättningen (2015: 50,1 miljoner euro eller 9,9 % av omsättningen).

”Vi är mycket nöjda med räkenskapsperiodens resultatutveckling för år 2016, i synnerhet med tanke på att resultatet ansträngdes av de finansieringskostnader, avskrivningar och integrationskostnader som den kraftiga tillväxten och företagsförvärven medförde”, säger Järvenpää.

Kundtillfredsställelsen på alla tiders högsta nivå

Mehiläinen mäter sin kundtillfredsställelse med ett rekommendationsindex (ett NPS-index) i realtid. År 2016 steg NPS-indexet till 86 (från 83 år 2015).

”Den mätta kundtillfredsställelsen ökade under året till alla tiders högsta nivå för alla de tjänster som vi erbjuder. Enligt undersökningar upplever man Mehiläinen som den högklassigaste aktören, och personalens yrkeskunskap bedöms var den bästa”, konstaterar Järvenpää.

Investeringar i Finland

Under året utökade Mehiläinen sitt tjänstenätverk med 34 nya hälso- eller socialtjänstenheter på olika håll i landet. Under 2016 gjorde Mehiläinen också två viktiga företagsförvärv som kompletterar bolagets socialtjänster: barnskyddsföretaget MilaPro Oy (20.5.2016) och vårdbolaget Mainio Vire Oy (1.8.2016). Allt som allt har bolaget över 290 verksamhetsställen i Finland.

Antalet anställda på Mehiläinen ökade mot slutet av året med cirka 3 000 personer, och allt som allt arbetade över 11 500 proffs i bolaget under år 2016. Som inhemsk arbetsgivare är Mehiläinen bland de 20 största företagen i Finland.

RESULTATEN OCH NYCKELTAL

 • Omsättning 590,1 miljoner euro (2015: 505,2 miljoner euro, tillväxt 16,8 %)

 • Justerat driftsbidrag (EBITDA)1) 64,4 miljoner euro (2015: 50,1 miljoner euro, tillväxt 28,5 %)

 • Justerat rörelseresultat (EBITDA)2) 47,1 miljoner euro (2015: 36,4 miljoner euro, tillväxt 23,9 %)

 • Räkenskapsperiodens vinst 13,2 miljoner euro (2015: 6,3 miljoner euro, tillväxt 109,0 %)

 • Skatteavtryck3) 127,3 miljoner euro (2015: 102,5 miljoner euro, tillväxt 24,3 %)

 • Samfundsskatter för räkenskapsperioden 4,5 miljoner euro (2015: 3,8 miljoner euro, tillväxt 18,9 %)

 • Investeringar 18,0 miljoner euro (2015: 14,1 miljoner euro, tillväxt 27,5 %)

 • Personalantal i genomsnitt 4502 FTE (2015: 3798 FTE, tillväxt 18,5 %)

 • Kundernas nettorekommendationsindex (NPS) 86 (2015: 83)

1) Rörelsevinsten före poster av engångsnatur

2) Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella rättigheter som uppstått av företagsförvärv och poster av engångsnatur

3) Skatteavtryck inklusive arbetsgivarutgifter. Ovanpå Mehiläinens eget skatteavtryck kommer skatteavtrycket från de yrkesutövare som arbetar på Mehiläinen, uppskattningsvis 43,3 milj. euro (2015: 42,6 miljoner euro)

ÅRSBERÄTTELSE 2017 (ENDAST PÅ FINSKA)>>