Minna Koski

Yhteyspäällikkö, Työterveyshoitaja

Specialområde och speicalkompetens

  • Företagshälsovårdare

Intresseområden

  • Arbetsvälbefinnande
  • Arbetsförmåga
  • Arbetshälsa

Utbildning och titel

  • sjukskötare YAMK