Maria Harju

Avainasiakaspäällikkö

Utbildning och titel

  • Hälsovårdare
  • sjukskötare YAMK